OTP vypláca poštou vytesnených akcionárov banky

BRATISLAVA – Spoločnosť OTP Banka Slovensko v týchto dňoch vypláca akcionárov, ktorí boli v postavení menšinových akcionárov. Na valnom zhromaždení akcionárov banky OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava sa schváli vytlačenie menšinových akcionárov spoločnosti.

Vyplýva to z pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie banky. Tretím bodom valného zhromaždenia je “rozhodnutie o prechode všetkých akcií zostávajúcich akcionárov spoločnosti na KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu týchto akcií”. Valné zhromaždenie bude 27. apríla 2021. Bude prebiehať elektronicky. Začne sa o 10:00. Akcionárov registruje spoločnosť www.beesystems.sk. so sídlom v Piešťanoch.

OTP Banka Slovakia niesla pred privatizáciou obchodné meno Investičná a rozvojová banka, a. s. Bratislava (IRB). Vznikla rozdelením Štátnej banky Československej. Okrem nej vznikla aj Všeobecná úverová banka, a. s.

IRB prevzala zo Štátnej banky Československa úvery bytových družstiev a podniku Slovenské elektrárne, a. s. Bratislava. Banka sa dostala do nútenej správy. Štát ju ozdravil a predal svoj podiel maďarskej bankovej skupine OTP Bank.

Zmluvu o kúpe štátneho 69,56-% podielu v IRB novým vlastníkom za 526 miliónov Sk podpísali zástupcovia slovenskej strany a OTP koncom roku 2001. Spomenutý štátny podiel zahŕňal účasť Fondu národného majetku SR a Ministerstva financií SR. Po odkúpení ďalších 22,99 % akcií IRB, ktoré vlastní Slovenská poisťovňa (SP), sa však do vlastníctva OTP Bank dostalo 92,55 % akcií tejto slovenskej banky. Celková kúpna cena z oboch transakcií má dosiahnuť 700 miliónov Sk.

Akcie OTP Bank Slovensko sa obchodujú na Burze cenných papierov Bratislava. V marci boli tri obchody pri cene 1 euro za kus akcie,