Matka Multiplex DX je registrovaná v daňovom raji

PREŠOV – Materská firma Pavla Čekana MultiplexDX, s . r. o, autora testov na COVID-19 je registrovaná v meste, ktoré sa nachádza v americkom štáte Delaware. Ten je daňovým rajom, alebo off-shore. Daň v Delaware je 0 %.

Podľa údajov spoločnosti Finstat je celková zadlženosť firmy 84% a hrubá marža je mínus 35%. Strata je viac ako 85 000 eur. Vlastný kapitál je 339 070 €. Podľa  obchodného registra je základný kapitál 8 150 EUR.

Materskou firmou MultiplexDX, s. r. o je  MultiplexDX, Inc. na adrese Greentree Drive 160,  City of Dover 199 04, Spojené štáty americké. Ako ukazuje služba máp Google ide o logistické centrum, teda garáž kamiónov. Dôvod registrácie v štáte Delaware sú nízke dane, presnejšie povedané nulové dane. Delaware a podobné štáty sa označujú pojmom daňový raj. Slovenská republika má podpísanú s USA dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia. 

Offshore (z anglického offshore – „(na ostrove) mimo / oproti pobrežiu, v pobrežnej zóne vodnej oblasti“) – krajina alebo územie so špeciálnymi podmienkami na podnikanie pre zahraničné spoločnosti. Medzi nimi – nízke alebo nulové dane, jednoduché pravidlá podnikového výkazníctva a riadenia, schopnosť skryť skutočných vlastníkov firiem.

Spoločnosti sú registrované v krajine, kde sa nachádza zahraničný kapitál, a prevádzajú tam svoj kapitál.

Pri medzinárodnom daňovom plánovaní sú veľmi obľúbené a široko využívané americké spoločnosti Corporation (Inc., Ltd., Co., Corp., Limited, Corporation) a Limited Liability Company (L.L.C., LLC, LC).

Hlavnými dôvodmi registrácie je vysoká prestíž americkej spoločnosti, vysoká flexibilita pri riadení a organizácii spoločnosti či prijateľné daňové prostredie pri správnej voľbe organizačnej štruktúry. Existuje možnosť využiť výhody zmlúv o ochrane investícií pre Corporation, zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a ďalších medzinárodných zmlúv. Najlepšie podmienky pre založenie a prevádzku spoločnosti z amerických štátov poskytujú Nevada, Delaware a Wyoming. V týchto štátoch je založenie spoločnosti veľmi rýchle a dokonca jednoduchšie ako vo väčšine offshore jurisdikcií a v podstate neexistujú štátne dane – DPH, daň z príjmu.

Najvyspelejšie štáty z neformálnej skupiny G 7  schválili 5. júna 2021 minimálnu daň pre giganty, chcú ísť ďalej. Cieľom dohody je odradiť nadnárodné spoločnosti od presúvania svojich sídiel do krajín s nižšou úrovňou zdanenia. Členovia skupiny najvyspelejších krajín sveta G7 sa dohodli na zavedení dane zo zisku globálnych firiem v minimálnej výške 15 percent. Cieľom dohody je odradiť nadnárodné spoločnosti od presúvania svojich sídiel do krajín s nižšou úrovňou zdanenia. Štáty G7 budú tiež usilovať o to, aby nadnárodné korporácie platili viac daní na trhoch, kde predávajú svoj tovar a služby.

(Zverejnené informácie vychádzajú z údajov Obchodného registra Slovenskej republiky www.orsr.sk a firmy Finstat.