OECD: opatrenia pre lepšiu produktivitu

Historicky nízka produktivita a vysoká nerovnosť sú pre tvorcov politík na celom svete veľkými výzvami. Oba tieto negatívne javy boli zhoršené globálnou finančnou krízou.

Publikácia OECD The Productivity-Inclusiveness Nexus  navrhuje nový komplexný prístup na podporu lepšej výkonnosti v oblasti produktivity a zníženie nerovností. Zhromažďuje nielen najnovšie empirické dôkazy o hlavných faktoroch spomalenia rastu produktivity a rastúcich alebo pretrvávajúcich nerovností, ale tiež naznačuje možné spoločné základy a prepojenia medzi  týmito dvoma trendmi. Zdôrazňuje riziko vzniku začarovaného cyklu, v ktorom sa osoby s nižším počtom zručností a nedostatočným prístupom k príležitostiam obmedzujú na neproduktívne a často neisté pracovné miesta. Tým sa znižuje celková produktivita a rozširuje sa nerovnosť. Správa sa zameriava na to, ako rozšíriť produktívne aktíva investovaním do zručností a vytvorením prostredia, v ktorom majú všetky firmy spravodlivé šance na úspech, a to aj v zaostávajúcich regiónoch. Stanovuje tiež program budúceho výskumu na prehĺbenie empirických dôkazov a na vypracovanie konkrétnych politických odporúčaní pre jednotlivé krajiny