Obec Hlinné vybuduje vlastné komunitné centrum

Obec Hlinné v okrese Vranov nad Topľou plánuje vybudovať komunitné centrum. Vyplýva to z informácií, ktoré obec zverejnila na svojej oficiálnej internetovej stránke. Navrhovaná dvojpodlažná hmota pozdĺžneho tvaru je členená s ohľadom na expozíciu objektu ako aj jeho funkčné zóny.

Hlavný vstup do navrhovaného objektu Komunitného centra sa nachádza na severnom nároží. Je riešený bezbariérovo, prekrytý prístreškom, z ktorého sa vchádza do zádveria. Zo zádveria je prístupný foyer so schodiskom do druhého poschodia. Odtiaľ je prístup do klubovej miestnosti, miestnosti na precvičovanie základných zručností, hygienických zariadení, miestnosti pre upratovačku a miestnosti technického zabezpečenia.

V klubovej miestnosti je navrhované demontovateľné pódium. Samostatný vstup vedie do časti pre stredisko osobnej hygieny s práčovňou a pre výučbovú kuchynku s príslušenstvom. Z práčovne bude prístup do skladu. Vertikálna komunikácia bude zabezpečená dvojramenným schodiskom z priestoru medzi zádverím a recepciou, ktoré bude doplnené stoličkovým výťahom pre imobilných. V druhom poschodí sa nachádza balkón klubovej miestnosti. Na prvom poschodí je  miestnosť pre školenia, voľnočasové aktivity a fitness s oddelenými šatňami a hygienickými zariadeniami pre mužov a ženy.

Vizualizácia a fotografia: www.hlinne.sk