V obvinení funkcionárov Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky nie sú žiadne dôkazy, teda nič

V obvinení funkcionárov Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky nie sú žiadne dôkazy, teda nič BRATISLAVA – V internetovom prostredí sa pohybuje text obsahujúci obvinenie z trestných činov verejných činiteľov kvôli privatizácii.

Ide o niekdajších zamestnancov Fondu národného majetku SR a Ministerstva hospodárstva SR. Podstata obvinenia pozostáva v tom, že je to organizovaná zločinecká skupina. Autori textu nevedia, že každý proces odštátnenia sa organizuje. Nie je v ňom nič, čo by dokazovalo organizovaný zločin.

Vyšetrovatelia konštatujú, že vznesením obvinenia sa vytvára dokazovanie. Tým priznávajú, že dôkazy neexistujú.  Celý text obvinenia je dôkazom neznalosti procesu privatizácie. Mená obvinených funkcionárov nenazývame. Bolo by to faktorom ovplyvňovania názoru sudcov.

V minulosti boli rôzne metódy privatizácie. Malá privatizácia sa robila vo forme aukcie. Tiež ju riadila skupina ľudí. Hlavnou osobou bola dražiteľ, ktorý vyvolával ceny. Ľudia ponúkali vyššiu, alebo nižšiu cenu.  Prvú aukciu organizovalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR v priestoroch jedálne Ekonomickej univerzite v Bratislave.  To bola tiež organizovaná skupina ľudí.

 

Sídlo Fondu národného majetku SR. Trnavská cesta 100, Bratislava. Fotografia: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Wizzard

Nasledovala kupónová privatizácia. Tú organizovala veľmi veľká organizovaná skupina. Boli to zamestnanci Podniku výpočtovej techniky, a.s. Bratislava. Ten prevádzkoval počítačovú sieť RM-Systém. V jeho pobočkách sa registrovali ľudia. Tam si mohli objednať akcie. Tie sa vymieňali sa investičné kupóny.

Ďalším metódami boli verejná súťaž, alebo priamy predaj vopred vybranému vlastníkov. Existovalo aj niekoľko prípadov zvýšenia kapitálu podniku. Bolo to úpisom nových akcií. Spomínané metódy privatizácie tiež organizovali skupiny ľudí.

Z ministerstva neskôr prešli jeho kompetencie v organizácii privatizácie na Fond národného majetku SR (FNM). Niektorí zamestnanci FNM chodili dokonca do jedného a toho istého ročníka na Ekonomickej univerzity. Bývali na jednom a tom internáte. Na ňom si našli manželov, či manželky.

FNM bola slovenská právnická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je prevod majetku štátu určeného na privatizáciu na neštátne subjekty. FNM svoje poslanie ďalej špecifikoval ako “realizáciu privatizačných projektov na základe rozhodnutí o privatizácii. V prípade priameho predaja majetku alebo akcií organizoval fond výberové konania, alebo zabezpečuje prípravu a priebeh verejných obchodných súťaží, pripravuje a uzatvára kúpne zmluvy s nadobúdateľmi privatizovaného majetku. Pri privatizácii uskutočnenej vložením štátneho majetku do akciovej spoločnosti je fond zakladateľom a jediným akcionárom, ktorý následne tieto akcie prevádza na nadobúdateľov v súlade s rozhodnutím o privatizácii.

FNM bol pod dohľadom Národnej rady SR. FNM SR bol ku 1.1.2016 zrušený (Zákon č. 375/2015 Z. z.), majetok a záväzky boli prevedené na právnickú osobu určenú Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorej jediným akcionárom je štát. Ide o MH Invest.