Krugman: mení sa svetový ekonomický poriadok

USA porušujú svoje vlastné obchodné pravidlá, aby dosiahli svoje strategické ciele, píše nositeľ Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela v denníku New York Times, Paul Krugman.

Podľa jeho názoru je takáto politika plná rastu protekcionizmu na celom svete, čo povedie k zmene základov svetového ekonomického poriadku. Nasleduje skrátený text Paula Krugmana.

Pamätáte si, ako sa raz tlačili titulky o obchodných vojnách Donalda Trumpa? Dnes sa tieto obavy z jeho colnej politiky zdajú byť takmer pritiahnuté za vlasy: koho by zaujímalo, či sa rebel ukázal ako protekcionista?

Niektoré z Trumpových ciel sú však stále v platnosti a v piatok WTO, poverená presadzovaním pravidiel globálneho obchodu, uviedla, že ich oficiálne odôvodnenie, teda ochrana záujmov národnej bezpečnosti USA, je nezákonné. Bidenova administratíva zasa poslala organizáciu do pekla veľmi hrubým spôsobom.

 

Problém je veľmi vážny – oveľa závažnejší ako Trumpova colná hystéria. Bidenova administratíva začala v obchodných otázkach prejavovať prekvapivú tvrdosť, čo je na jednej strane v kontexte globálnej situácie celkom opodstatnené a na druhej strane je to desivé. Kým Trump sa len vyhrážal, Biden pomaly posúva základy globálneho ekonomického poriadku.

Od roku 1948 sa obchod medzi krajinami s trhovým hospodárstvom riadi Všeobecnou dohodou o clách a obchode (GATT). V roku 1994 ho nahradili pravidlá Svetovej obchodnej organizácie.

Systém GATT/WTO nestanovuje konkrétnu povinnú úroveň ciel, ale zakazuje zavádzanie nových alebo iným spôsobom obmedzuje medzinárodný obchod – v skutočnosti fixuje výsledok minulých obchodných dohôd, s výnimkou určitých regulovaných podmienok. Jedna z týchto podmienok, uvedených v článku 21, uvádza, že krajina môže podniknúť kroky, „ktoré považuje za potrebné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov“.
Znie to dosť univerzálne, ale v skutočnosti to tak je. A Trump toto privilégium zjavne zneužil, keď vyhlásil, že je potrebné uvaliť clá na oceľ a hliník na ochranu pred hrozbou … dovozu z Kanady.

Stalo sa, že clá na kanadské kovy boli zrušené, ako väčšina podobných európskych (hoci dohoda tam nezabezpečuje úplný voľný obchod). A stále platia pre Čínu, pričom Bidenova administratíva tvrdí, že WTO nemá v tejto otázke žiadnu právomoc. Amerika sama určuje potrebu obchodnej akcie z hľadiska národnej bezpečnosti a žiadna medzinárodná organizácia nemôže toto rozhodnutie napadnúť.

 

A dostť! ! Biden a spol sú podľa pravice globalisti, ktorí sú k Číne pokojní a nechcú stáť za Amerikou ako hora. Prečo sa zrazu stali takými tvrdými?

Čiastočne preto, že americkí politici si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujú hrozbu autokratických režimov, ktorá číha na svetové demokracie. Rusko-ukrajinský konflikt ukázal, že diktátori sa niekedy uchyľujú k vojenskej sile, aj keď to nemá zmysel, a pokus Vladimíra Putina potrestať Európu prerušením dodávok zemného plynu odhalil riziká ekonomického vydierania.

Čína nie je Rusko, ale ani autokracia, navyše sa dostáva k moci. A Bidenova administratíva sa snaží čo najviac obmedziť svoj potenciál škodiť ostatným tým, že kladie osobitný dôraz na životne dôležité polovodiče.

Na jednej strane Amerika dotuje domácu výrobu polovodičov v snahe znížiť závislosť od Číny v porovnaní s inými dodávateľmi. Ešte drastickejšie sú v USA nové nariadenia zamerané na obmedzenie prístupu Číny k vyspelým polovodičovým technológiám – to znamená, že sa zámerne snažia podkopať technologické možnosti konkurenta. Je to dosť drsné; Určite chápete moje obavy.
Možno si ľahko predstaviť, že by sa Čína obrátila na WTO a tvrdila, že tieto kroky porušujú pravidlá medzinárodného obchodu. Ale Spojené štáty dali dopredu jasne najavo, že ich to nezaujíma a jurisdikcia WTO sa na túto politiku nevzťahuje.

 

To však nie je všetko. Doposiaľ najväčším politickým úspechom Bidenovej administratívy je schválenie zákona o znižovaní inflácie (IRA), ktorý je napriek svojmu názvu primárne zameraný na boj proti klimatickým zmenám. Dotovanie čistej energie je skvelé, ale nezabúdajme na nacionalistickú stránku problému: napríklad daňové úľavy IRA na nákup elektromobilov sa vzťahujú len na autá, ktoré boli zmontované v Severnej Amerike.

 

Je takmer isté, že tento ekonomický nacionalizmus, ktorý umožňuje klimatickým aktivistom uviesť zoznam všetkých pracovných miest vytvorených prostredníctvom dotácií na čistú energiu, bol nevyhnutný na schválenie zákona. Porušuje však táto politika pravidlá obchodu? Neviem, ako bude administratíva konať, ak bude napadnutá, ale prečo neklasifikovať ochranu životného prostredia ako záležitosť národnej bezpečnosti?

Mohlo by ísť aj o obhajobu potenciálnej americko-európskej dohody o zavedení nových ciel na čínsku oceľ a hliník v rámci boja proti emisiám oxidu uhličitého.

Ak sú však v záujme dosiahnutia svojich strategických cieľov dokonca aj Spojené štáty, ktoré v skutočnosti vytvorili povojnový obchodný systém, pripravené porušiť pravidlá, nie je to spojené s rastom protekcionizmu vo svete? Je to na hrane.

Napriek tomu podľa môjho názoru Bidenova administratíva postupuje správne. GATT je dôležitá, ale nie dôležitejšia ako ochrana demokracie a záchrana planéty.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.