Občianske združenia nie talibanu Anny Záborskej

BRATISLAVA – Zajtra  občianske združenia v podateľni Úradu vlády SR na Námestí slobody 1 v Bratislave prinesú výzvu.

Odovzdajú ju o 10.00. Ide o petíciu s viac ako 12 tisíc podpismi občianok a občanov Slovenska, ktorí po roku pôsobenia v úrade vyzývajú Annu Záborskú na odstúpenie z funkcie Splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania. Iniciátormi petície sú Andrej Lúčny, občianske združenie Ethos a Lýdia Kokavcová, občianske združenie Inštitút ľudských práv.

Inštitút ľudských práv – Human Rigths Institute je registrovaný Ministerstvom vnútra ako občianske združenie, podľa Zákona č. 83/1990 Zb.z. o združovaní občanov.

Anna Záborská približne 30 rokov presadzuje zákaz umelého prerušenia tehotenstva, ľudovo povedané potratov.