Čo je nepodmienený základný príjem?

BRATISLAVA – Je navrhovaný systém sociálneho zabezpečenia v podobe pravidelnej peňažné dávky vyplácané štátom alebo inou verejnou inštitúciou v rovnakej výške všetkým ľuďom a bez akýchkoľvek podmienok. Dôvodom pre jeho zavedenie by mohlo byť doplnenie a vylepšenie súčasného sociálneho štátu, prípadne zjednodušenie zložitého systému sociálneho zabezpečenia tým, že ho čiastočne alebo úplne nahradíme.

Zmyslom tejto dávky by bolo poskytnúť základné zabezpečenie živobytie každému, bez ohľadu na vek, pohlavie, rodinné zázemie a príjmy zo zamestnania alebo iných zdrojov. Jej zástancovia ju navrhujú zaviesť buď na úrovni jednotlivých štátov, na úrovni Európskej únie, alebo celosvetovo.

Platby sa uskutočňujú všetkým členom komunity bez ohľadu na úroveň príjmu a bez toho, aby bolo potrebné prácu vykonávať. Výplaty majú nasledujúcich päť charakteristík:

  • Opakujúca sa platba: vypláca sa v pravidelných intervaloch (napríklad každý mesiac), nie ako jednorazový grant.
  • Platba v hotovosti: Platí sa v hotovosti, čo umožňuje príjemcom rozhodnúť sa, na čo ich minú. Preto sa neplatí v naturáliách (napríklad za jedlo alebo služby) ani v poukážkach určených na konkrétne použitie.
  • Individuálna platba: vypláca sa individuálne, a nie napríklad domácnostiam.
  • Univerzálna platba: Platí sa každému, nevyžaduje sa žiadne potvrdenie.
  • Bezpodmienečná platba: Splatná bez potreby dokončenia práce alebo preukázania ochoty pracovať.

Zástancovia myšlienky argumentujú potrebu nepodmieneného základného príjmu  nasledovne: Ukáže svetu skutočnú demokratickú slobodu, právo na dôstojný život, právo na slobodu od otrockej práce. Vyrieši problém chudoby. Vyrieši problém technologickej nezamestnanosti. Zníži problém ekonomickej nerovnosti. Znižuje kriminalitu. Znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť, pretože ľudia majú viac príležitostí starať sa o svoje zdravie. Znižuje náklady na správu sociálnych programov, pretože nevyžaduje testovanie spôsobilosti. Umožňuje ľuďom robiť to, čo chcú, nie to, čo požaduje trh.

Odporcovia nepodmieneného základného príjmu zavrhujú myšlienku nasledovne. Kritika koncepcie nepodmieneného základného príjmu je založená na ekonomických a právnych argumentoch. Systém je drahý. Spôsobí masívny príliv migrantov (predstavitelia konzervatívnej Švajčiarskej ľudovej strany o tom neustále hovoria).

Niektorí vedci (napríklad Manfred Fulzak) obhajujú názor na utilitárnu potrebu poskytovať NZP nielen svojim spoluobčanom, ale aj ľuďom v pohraničných oblastiach s cieľom minimalizovať náklady na boj proti nelegálnym migrantom.  Garantovaný príjem výrazne znižuje motiváciu pracovať (podporuje závislosť), čo znižuje zamestnanosť a produktivitu práce v spoločnosti.

Zmiznutie potreby pracovať pripraví ľudskú aktivitu o jej zmysel a povedie k úpadku ľudskej civilizácie.

Krajina Autor programu Názov programu realizácia doba trvania mesačne množstvo ľudí
Nemecko Michael Bohmeyer Mein Grundeinkommen 2014 jeden rok 1 000 EUR niekoľko desiatok
India UNICEF / SEWA Madhya Pradesh 2012 – 2013 12 — 17 mesiacov 150 / 100 / 200 rupií 6000 ľudí
Španielsko Odbor plánovania a inovácií samosprávy Barcelony B-MINCOME 2016 24 mesiacov od 462 do 1 015 EUR 1000 domácností
Taliansko Starosta mesta Livorno / celá krajina občianska výplata  2016 jeden rok / stále 537 USD 100 domácností /celá krajina
Kanada Dauphin, samospráva mesta v štáte Manitoba Mincome 1975 päť rokov minimálny príjem 7000 obyvateľov mesta
Kanada Samospráva mesta Ontário Ontario Basic Income Pilot 2017-2020 tri roky ročne 16 989  / 24 027 / 6000 CAD 4 000 obyvateľov
Keňa Givedirectly Universal basic income 2020 – 3032 2 – 12 rokov 0,75 USD na deň 21000 obyvateľov troch dedín
Fínsko Antti Juhani Rinne Universal basic income 2017 – 2018 jeden rok 560 EUR 2000 ľudí
Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.