Západná filozofia je rasistická a xenofóbna

LONDÝN – Dominujúca filozofická tradícia Západu je úzkoprsá, nudná a v niektorých ohľadoch sa môže zdať dokonca xenofóbna.

“Vznášam skôr vážne obvinenia, ale ako inak vysvetliť fakt, že bohaté filozofické tradície Číny, Indie, Afriky a domorodého obyvateľstva oboch Amerík ignorujú prakticky všetky katedry filozofie v Európe a anglicky hovoriaceho sveta?”

Píše Bryan Van Norden v digitálnom magazíne AEON, originál čítajte tuMagazín priniesol výťažok z jeho knihy Revízia filozofie: multikultúrny manifest” (2017) s predslovom Jaya L. Garfielda, ktorú zverejnila Columbia University Press.

Bryan Van Norden sa venuje rasizmu najznámejšieho európskeho filozofa Immanuela Kanta.

Je dobre známe, že samotný Immanel Kant bol rasista. Rasovú kategóriu pokladal za vedeckú kategóriu, hoci ňou nie je . Dával ju do korelácie so schopnosťou myslieť abstraktne, a teoretizovať. Hovoril o tom počas prednášok pre študentov –  vytvoril nasledujúce hierarchické poradie:

1. “Biela rasa má všetky talenty a motívy.”

2. “Hinduisti majú vysoký stupeň pokoja a vyzerajú ako filozofi. Napriek tomu sú veľmi náchylní k hnevu a láske. Preto môžu byť vysoko vzdelaní, ale len z hľadiska umenia, nie vedy. Nikdy nedosiahnu abstraktné pojmy. [Kant klasifikuje východných Číňanov a Indov a tvrdí, že] … sú statickí, pretože ich historické knihy ukazujú, že v súčasnej dobe vedia viac, ako kedysi poznali. ”

3. “Zástupcovia negroidnej rasy … [plní] emócií a vášní, veselí, zhovorčiví a namyslení. Môžu sa vyučiť, ale len za sluhov, to znamená, že môžu byť vyškolení.

“4. “[Domorodé] národy Ameriky sa nedajú prevychovať; pretože im chýbajú emócie a vášeň. Nie sú zvedaví, a preto nie sú plodní. Hovoria málo … všetci sú ľahostajní a sú leniví. ”

Odborníci v oblasti čínskej filozofie vedia o Kantovom pohŕdaní Konfuciom: “Na Východe niet filozofie…Konfucius v svojich prácach neučí ničomu,  okrem mravnej doktríny, ktorá je určená vládcom… a uvádza príklady ranných vládcov… Ale pojem úžitku a morálky Číňanom nikdy neprichádzal na um.”

Immanuel Kant je jedným zo štyroch, alebo piatich najvlpvnejších filozofov v západnej tradícii. Tvrdil, že Číňania, Indovia, Afričania a pôvodní obyvatelia Severnej a Južnej Ameriky nie sú schopní filozofovať. Niektorí súčasní filozofi považujú neexistenciu čínskej, indickej, africkej filozofie, alebo filozofie pôvodného obyvateľstva Ameriky ako niečo samozrejmé. Ak je to náhoda, tak udivujúca.