Tretina Rusov mieni, že Slnko sa točí okolo Zeme

MOSKVA – Tretina Rusov (35 %) verí, že Slnko sa točí okolo Zeme, nie Zem okolo Slnka. 

Za 15 rokov sa toto číslo zvýšilo o 7 percent: v roku 2007 s týmto tvrdením súhlasilo 28 percent opýtaných. Uvádza to štúdia Celoruského centra pre štúdium verejnej mienky (VTsIOM) o vedeckých mylných predstavách Rusov.

Správnu odpoveď – že Zem sa točí okolo Slnka – uviedlo 61 percent opýtaných.

Okrem prieskumu o Slnku a Zemi dostali Rusi aj otázku, či by bolo rádioaktívne mlieko bezpečné, keby bolo prevarené, či by primitívni ľudia mohli chodiť s dinosaurami, či geneticky modifikované potraviny nespôsobujú rakovinu a či pomôžu prekonať hlad.

Rusi dali najsprávnejšie odpovede na otázky o rádioaktívnom mlieku a dinosauroch. Že GMO môžu spôsobiť rakovinu, verí 44 percent Rusov. Je to však o 23 percent menej ako v roku 2014. Každý piaty (21 %) verí, že po boku dinosaurov mohli kráčať primitívni ľudia. V roku 2007 ich bola tretina (30 %).

Ruské výskumné centrum pre verejnú mienku, rusky Bсероссийский центр изения общественного мнения – ВЦИОМ.

VTsIOM je najstaršou inštitúciou pre výskum verejnej v postsovietskom Rusku a jednou z popredných ruských spoločností zaoberajúcich sa sociológiou a prieskumom trhu.  Vzniklo v roku 1987 na základe dekrétu vydaného Ústrednou radou odborových zväzov (VCSPS) a Štátnym výborom práce ZSSR ako Celozväzové centrum pre výskum verejnej mienky.