NBS: výskum správania sa zadlžených domácností

BRATISLAVA – Príjmy domácností, ktoré majú pôžičky v bankách klesli o 60%, Je to takmer o 370 EUR. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Národnú banku Slovenska (NBS)  urobila agentúra FOCUS.

Výsledky prieskumu prezentovali  Peter Kažimír, guvernér NBS, Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS a Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS. Vzorka vychádza zo základného súboru 736 000 domácností ktoré splácajú pôžičky.   Bola upravená tak. aby bola reprezentatívna z hľadiska pohlavia a veku.

Možnosť odkladu splátok je jedným z kľúčových opatrení na ochranu domácností pred bezprostrednými dopadmi koronakrízy. K júlu 2020 požiadalo o odklad splátok niečo cez 5 % zadlžených domácností. Zároveň však odklady robia NBS aj banky „slepými” k výhľadu a zmenám finančnej situácie domácností. Preto NBS rozhodla v máji 2020 uskutočniť prieskum zadlžených domácností na Slovensku ohľadom ich schopnosti splácať svoje úvery. V prieskume vykonanom v júli vidíme, že odklad si brali najmä dlžníci s vyššími splátkami a rizikovejším zdrojom príjmov. Kríza silnejšie postihuje práve dlžníkov s odkladom, a to stratou zamestnania či podnikania, alebo znížením príjmov. Skoro 9 % dlžníkov s odkladom neočakávalo, že by po skončení krízy mohli začať splácať všetky svoje úvery.

Z výskumu vyplýva, že na výpadok príjmov domácnosti reagovali tým, že menej míňajú. Pokles príjmov zaznamenalo 80 % podnikateľov čo spláca pôžičky bankám.

Výskum zistil. že o odklad splácania pôžičiek požiadalo 5,4 % domácností. Väčšina domácností mieni, že budú schopné opäť splácať pôžičky. NBS bude prieskum opakovať.