Opustil nás významný sociológ Ľudovít Šrámek

MALACKY –  Opustil nás sociológ Ľudovít Šrámek (1949 – 2020). Sociológiu vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Je autorom, alebo spoluautorom nasledovných monografií: Zrkadlo verejnej mienky. Kvalita informácií z výskumu verejnej mienky (1989),  Novinári dennej tlače Slovenska : štúdia zo sociologického a sociálno-psychologického výskumu novinárov dennej tlače na Slovensku (1991),  Výskum verejnej mienky – politika – médiá : aktuálne problémy (2000), Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000 : zborník správ z výskumov verejnej mienky o vzťahu populácie Slovenska k jednotlivým druhom umenia (2004), Verejná mienka : história, teória, výskum (2013).

V svojej prvej monografii Zrkadlo verejnej mienky sa venoval problematike reprezentatívnosti empirických informácií vo výskume verejnej mienky. Porovnával náhodný a kvótny výber pri zostavovaní vzoriek respondentov, ale aj práci anketárov. Ďalšou oblasťou, ktorej sa venoval v monografii bola problematika skreslenia  informácií anketármi, ale aj respondentmi.

Počas parlamentných volieb v roku 1998 Ľudovít Šrámek viedol tím,  ktorý urobil najpresnejší exit poll.  Exit poll je výskum , či prieskum verejnej mienky v dni volieb, teda keď sa v dni volieb pýtajú sociológovia  voličov práve vychádzajúcich z volebných miestností koho volili. Na rozdiel od predvolebných prieskumov, kedy sú ľudí pýtajú na to, koho plánujú voliť, v prípade exit pollu odpovedajú na otázku o tom, koho práve volili. Exit poll sa robí kvôli čo najrýchlejšiemu naznačenie skutočných volebných výsledkov – výsledky exit pollu sú obyčajne zverejnené ihneď po uzavretí volebných miestností, zatiaľ čo konečné výsledky volieb môžu byť k dispozícii až za niekoľko hodín, alebo dokonca dní. Exit poll, ktorý robil tím Ľudovíta Šrámka sa veľmi málo odlišoval od výsledkov parlamentných volieb. Ľudoví Šrámek bol skromný a nikdy nestál o veľkú, či žiadnu publicitu v médiách. Aj výsledky exit pollu prezentovali v médiách jeho kolegovia.

Celú svoju profesionálnu kariéru sa Ľudovít Šrámek venoval výskumu verejnej mienky, ale aj jej teórii, či histórii výskumu. Ťažiskom jeho vedeckých prác bola metodológia sociologického výskumu verejnej mienky.

Česť jeho pamiatke!