NBS: slovenská ekonomika klesne o 4,5% až 9,4 %

BRATISLAVA – Národná banka Slovenska predpokladá v tomto roku predpokladáme pokles výkonnosti ekonomiky medzi 4,5% až 9,4%. Recesia môže na Slovensku dočasne pripraviť o prácu približne 75 až 130 tisíc ľudí.

Neistota a volatilita si vyžadujú agresívne preventívne opatrenia, spoluprácu centrálnych bánk, vlád a medzinárodných inštitúcií. Čím efektívnejšie, čím zásadnejšie opatrenia tým rýchlejšie príchod oživenia ekonomiky. Ten dnes čakáme v poslednom štvrťroku 2020. Riziká sú skôr smerom nadol než nahor.

Slovenská otvorená, exportne-orientovaná, ekonomika v tomto roku pravdepodobne dočasne poklesne o takmer 5 percent s rizikom, že ju zintenzívňujúce sa spoločensko-ekonomických dopady pandémie COVID19 môžu stlačiť až k 10 percentnému prepadu.

Z dôvodu tohto extrémne rýchlo sa meniaceho prostredia doma aj v zahraničí vymenila Národná banka Slovenska svoju štandardnú predikciu vývoja ekonomiky za možné scenáre. Tieto pracujú s predpokladom dvojmesačného výpadku najmä v sektore služieb doma a s rôznou mierou poklesu dopytu u obchodných partnerov Slovenska. Aktuálna situácia na finančných trhoch a u obchodných partnerov hovorí viac v prospech materializovania sa negatívnych rizík pre nasledujúce obdobie než tých pozitívnych.

“Sú to všetko veľmi škaredé čísla. Vidíme však svetlo na konci tunela. Slovenská ekonomika to zvládne aj napriek modrinám a škrabancom. Dôležité je, že toto krízové obdobie je dočasné a tak ako razantne prišlo,  tak rázne by malo byť aj naše zotavenie sa,” povedal guvernér Národnej banky Slovenska, Peter Kažimír.

„Na zmiernenie dopadov už dnes centrálne banky prispievajú svojim dielom. Každý z nás chce, aby bol ten tunel čo najkratší a boli sme z neho čím skôr vonku,” dodal.  Za posledné dva týždne sme v Európskej centrálnej banke prijali sériu zásadných opatrení, ktoré nám pomôžu znížiť stres, paniku a zároveň chrániť stabilitu finančného sektora a tým chrániť ľudí. Je dôležité konať rázne a neotáľať.”

Už záverečné mesiace tohto roka by mali odštartovať rekonvalescenciu a rok 2021 by mal byť rokom návratu práce, výroby a spotreby stratenej počas krízy. Veríme, že predkrízovú úroveň ekonomika dosiahne už v priebehu budúceho roku.

Samotná Národná banka Slovenska k dnešnému dňu prijala sériu mimoriadnych opatrení zabezpečujúcich hladký platobný styk a finančnú stabilitu na Slovensku. Toto uvoľňovanie napätia, stresu a neistoty je nevyhnutné pre lepšie zvládanie súčasného krízového obdobia. Už prijaté, či budúce opatrenia sú nastavené tak, banky a ostatné finančné inštitúcie naďalej poskytovali ekonomike „mazivo” v podobe úverov domácnostiam, firmám, ale aj vládam, za podmienok, ktoré by boli platné za (relatívne) normálnych okolností bez vírusovej krízy.

Fotografie: www.financnenoviny.com