NBS: rast ekonomiky v súlade s predpokladmi

Strednodobá predikcia Národnej banky Slovenska (NBS), alebo ak chcete, predpoveď vývoja slovenskej ekonomiky, je oproti predchádzajúcej predpovedi mierne zdržanlivá kvôli možnému poklesu dopytu zo zahraničia.

V tomto roku by mal hrubý domáci produkt by mal stúpnuť o 4 % a v budúcom roku o 4,5 %. NBS tvrdí, že  roku 2020 by to malo byť opäť o 4%.

Ako konštatoval pán guvernér NBS Jozef Makúh dynamický rast ekonomiky podporuje”trh práce keď v prostredí tvorby praovných miest dochádza k znižovaniu miery nezamestnanosti, a o to výraznejšie v poronaní s očkávaniami.

Ako konštatoval guvernér, rastie dopyt po zahraničcných zamestnancov. Mzdy by podľa neho mali do roku 2020 kumulatívne stúpnuť o 21%.