OECD: nemecké firmy podplácajú v zahraničí

Nemecké spoločnosti opakovane priťahujú pozornosť verejnosti tým, že poskytujú úplatky v zahraničí. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) požaduje, aby sa v tomto ohľade prijali príslušné opatrenia, hovorí novinár Frankfurter Rundschau Ruth Herberg.

Viac ako 20 miliónov eur vyplatil v rokoch 1998 až 2001 nemecký koncern Rheinmetall gréckym úradníkom, ktorí mali poskytnúť spoločnosti objednávky na dodávku obranného tovaru. Ďalší nemecký podnik – Ferrostaal – sa tiež snažili získať  objednávky na ponorky v Grécku a Portugalsku  pomocou úplatkov.

V boji proti korupcii v zahraničí, Nemecko urobilo pokrok, ale mohol konať efektívnejšie pre správu pracovnej skupiny OECD, ktorý sa skladá z časti zhodnotenie realizácie jednotlivých krajín požiadavky Dohovoru o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov.

Podľa správy, v Nemecku z roku 1999 v súvislosti s korupčnými aktivitami v zahraničí bolo stíhaných a bol uloženúy trest odňatia slobody alebo peňažný trest  328 jedincov a len 18 firiem. Odborníci OECD vyzývajú Nemecko, aby zintenzívnilo metódy boja proti korupcii proti spoločnostiam, hovorí článok.

Odborníci OECD sa obávajú nedostatku trestného stíhania podnikov. Len v jednom prípade zo štyroch z dôvodu korupcie v zahraničí boli spoločnosti postavené pred súd. OECD odporúča Nemecku okrem iného vypracovať transparentné smernice  a lepšiu ochranu informátorov. Okrem toho by Spolková republika Nemecko mala zabezpečiť, aby sankcie za korupciu boli dostatočne jasné.

Kritika zo strany OECD súvisí s  tým, že v údajoch poskytnutých Nemeckom v niektorých prípadoch chýbali dôležité informácie. Nie všetky federálne štáty poskytli dostatočné informácie o výške úplatkov, pozícii osoby, ktorá dostala úplatok, a o zdroji informácií o spáchanom úplatkárstve.

V nasledujúcich dvoch rokoch musí Nemecko poskytnúť OECD písomnú správu o implementácii odporúčaní a opatrení prijatých v súvislosti s trestným stíhaním v prípadoch korupcie v zahraničí. “Sme v Nemecku potom, čo všetky potrebné podnikateľské oblasti trestného práva je zaväzuje prokuratúra začať trestné stíhanie,” – povedala predseda Transparency International v Nemecku Edda Müller.