Návštevnosť hotelov a penziónov v apríli klesala, chýbali najmä zahraniční hostia

BRATISLAVA – Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v apríli 2024.

Informuje o ňom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Návštevnosť hotelov a penziónov v apríli klesala, chýbali najmä zahraniční hostia

Návštevnosť hotelov a penziónov v apríli medziročne klesla o 4 % a hodnotám turisticky úspešného roka 2019 sa vzdialila o 13 %. Vyšší počet hostí ako v minulom roku dosiahli iba 3 z 8 krajov, a to Košický, Trenčiansky a Banskobystrický kraj.

Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v apríli tohto roka 384-tisíc hostí, čo bolo o 3,9 % menej než v rovnakom období vlaňajšieho roka. Pod medziročne nižšie čísla návštevnosti hotelov a penziónov v apríli sa podpísal aj marcový termín Veľkonočných sviatkov, ktoré tak na rozdiel od vlaňajška nepomohli ubytovateľom k lepším výsledkom. K dosiahnutiu návštevnosti turisticky úspešného roka 2019 chýbalo v hoteloch a penziónoch takmer 60-tisíc návštevníkov. Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu vyše 900-tisíc nocí, priemerná doba pobytu v apríli bola 2,4 noci.

V štruktúre ubytovaných hostí tvorili takmer dve tretiny domáci návštevníci. Ich celkový počet bol porovnateľný s predchádzajúcim rokom, dosiahol takmer 244-tisíc osôb. V porovnaní s predkovidovým obdobím 2019 však hotelom a penziónom chýbala desatina domácich hostí. Ubytovatelia zaznamenali v apríli predovšetkým nižšiu zahraničnú návštevnosť. Ich služby využilo 140-tisíc hostí spoza hraníc, čo bolo o 7,5 % menej než v predchádzajúcom roku. Do aprílových hodnôt roku 2019 chýbala ubytovateľom takmer pätina cudzincov.

Z regionálneho hľadiska sa medziročne vyššiu návštevnosť podarilo dosiahnuť len ubytovateľom v 3 krajoch z 8 – v Košickom, Trenčianskom a Banskobystrickom. Domáci hostia smerovali v apríli najčastejšie do turisticky významných krajov – do Žilinského, Prešovského a Bratislavského kraja. Spolu tieto tri kraje tvorili takmer 60 % celkovej návštevnosti. Ani jeden z nich však nedosiahol čísla minulého roka, v hoteloch a penziónoch tu chýbalo 2-8 % domácich hostí. Počet zahraničných návštevníkov vzrástol medziročne len v Košickom a Trnavskom kraji. Naopak najväčší, skoro 20 % pokles, zaznamenal Žilinský kraj. Najviac cudzincov navštívilo v mesiaci apríl Bratislavský kraj (66-tisíc), tvorili takmer polovicu z celkového počtu návštevníkov zo zahraničia. Nasledoval Žilinský kraj s 19-tisíc cudzincami a Trnavský kraj so 14-tisíc hostí spoza hraníc.

V súhrne za prvé štyri mesiace roku 2024 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 1,6- milióna návštevníkov, čo bolo o 2 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Zahraničná návštevnosť rástla medziročne pritom rýchlejším tempom ako domáca návštevnosť. Kým počty cudzincov vzrástli o 4 %, domácich hostí pribudlo medziročne len nepatrne (1 %).

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.