Napriek stúpajúcej vlne omikronu celkový počet zomretých v SR je na predpandemickej úrovni

BRATISLAVA – Celková nadúmrtnosť v januári 2022 medzimesačne výrazne poklesla. Znížila sa na úroveň 4 %, pričom ešte na konci roka 2021 sa blížila takmer k 44 %.

Šesť regiónov sa už počtom zomretých dostalo na úroveň minulých rokov, len v Trnavskom a Trenčianskom kraji pretrvávala o čosi vyššia nadúmrtnosť. Infekcii COVID-19 v januári podľahlo 573 ľudí.

Na Slovensku v januári 2022 zomrelo spolu viac ako 5,3 tisíca osôb, čo je napriek gradujúcej vlne omikronu najmenej od septembra 2021. Výrazne klesla aj celková nadúmrtnosť v SR, aktuálny počet zomretých v prvom mesiaci bol len o 4 % vyšší ako januárový 5-ročný priemer pred pandémiou (2016 – 2020). Situácia v počte zomretých sa tak začína stabilizovať a hodnoty sú podobné ako pred nástupom pandémie.

Celkovo na následky infekcie COVID-19 zomrelo v januári 573 osôb, čo bolo takmer 11 % zo všetkých zomretých. V rekordnom januári 2021, infekcia COVID-19 spôsobila úmrtie viac ako 3,4 tisíca ľudí. Aktuálny počet zomretých tak dosahuje šestinu z minuloročnej hodnoty. Kým v januári minulého roka bola infekcia COVID-19 najčastejšou príčinou smrti v SR, tento rok počas prvého mesiaca klesla na štvrté miesto.