Naftogaz v Haagu žiada Rusko, aby kompenzovalo 5,2 mld. USD za ovládnutie aktív podniku na Kryme

Ukrajinská firma Naftogaz  podala na Stálom rozhodcovskom súde v Haagu žalobu proti Ruskej federácii. Od Ruskej federácie žiada kompenzáciu za aktíva. Ide o 5,2 mld. USD. Informuje o tom agentúra UNIAN.

Stály rozhodcovský súd (SRS; anglicky Permanent Court of Arbitration (PCA), francúzsky Cour permanente d’arbitrage (CPA)) bol zriadený v roku 1899 Dohovorom o pokojnom vybavovaní medzinárodných sporov na prejý Haagskej mierovej konferencii. Preto je  najstaršou inštitúciou pre riešenie medzinárodných sporov. Dohovor bola roku 1907 revidovaná na druhej Haagskej konferencii. V súčasnosti  je zmluvnou stranou viac ako 100 štátov.

Mimochodm „Naftogaz“ žiada tribunál, aby zaviazal Ruskú federáciu zaplatiť v prospech žalobcu 5,2 miliardy dolárov. Očakáva sa, že súd rozhodne o náhrade škody najskôr na konci roku 2020. Spoločnosť pripomenula, že tribunál už pripustil, že Ruská federácia porušením niekoľkých ustanovení dohody o ochrane investícií vyvlastnením aktív skupiny Naftogaz na Kryme. Keďže sa Súd pre verejnú službu rozhodol rozdeliť konanie do dvoch etáp, otázka určenia náhrady škody sa bude posudzovať v druhej etape.

V marci 2019 Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie tvrdí, že Stály rozhodcovský súd v Haagu nemá právomoc posudzovať nárok ukrajinskej spoločnosti voči Rusku. O tom v piatok 1. marca píše RBC. Treba poznamenať, že Rusko sa nezúčastnilo na posudzovaní haagskeho rozhodcovského konania týkajúceho sa nároku spoločnosti Naftogaz na stratu aktív na Kryme.

Dcérska spoločnosť Naftogazu  Černomorneftegaz na jar roku 2014, prišla o svoje hlavné aktíva, najmä vrtné súpravy Peter Godovanets a Ukrajina, ako aj prístup k ložiskám zemného plynu na čiernomorskom šelfe. Ruská federácia v roku 2014 po osamostatnení Krymu na základe hlasovania obyvateľov vyhovela žiadosti parlamentu Krymu a pripojila ho k Ruskej federácii. Tento akt neuznala Organizácia spojených národov.

Reakciou bolo to, že Najvyššia rada, teda ukrajinský parlament prijal zákon, ktorý Krym vyhlásil za územie „dočasne okupované v dôsledku ozbrojenej agresie Ruskej federácie“ V roku 2018 boli ustanovenia dokumentu rozšírená na územia Doneckej a Luganskej oblasti, ktoré sú počas ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny pod kontrolou samozvaných Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky.