Národná banka Slovenska čaká deficit 1,6 % HDP

BRATISLAVA – Scenár NBS predpokladá na rok 2020 výrazne vyšší deficit (1,6 % HDP), keď odhaduje najmä vyššie čerpanie investícií a bežných výdavkov, ako aj menší objem príjmov z dividend, zavedenia e-kasy a nanomarkerov. To tri razy vyšší  deficit ako predpokladá  vláda.

V prípade naplnenia rozpočtového cieľa v roku 2020 by mal štrukturálny deficit dosiahnuť úroveň 0,5 % HDP, čím by malo dôjsť zároveň aj k splneniu strednodobého rozpočtového cieľa (MTO). Materializácia rizík, na ktoré NBS poukazuje vo svojej analýze, ako aj nezrealizovanie chýbajúcich dodatočných opatrení v rokoch 2021 a 2022 môže ohroziť dodržanie strednodobého rozpočtového cieľa. Dlh by mal do roku 2022 aj s výrazným využitím likvidity ostať tesne pod hranicou prvého sankčného pásma len za predpokladu dodržania rozpočtových cieľov do konca roku 2022, teda realizovaním aktuálne chýbajúcich konsolidačných opatrení.