Muchambetalina: V mene mieru a zmierenia !

ASTANA –  Ako sa vyvíjal Kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev v Kazachstane?

Finančné noviny ponúkajú pohľad Narimy Muchambetaliny, riaditeľky Paláca mieru a zmierenia. Nasleduje jej príspevok.

Na Zemi sa rodí ďalší malý človiečik… Môže byť biely, žltý, snedý, ale treba ho chrániť pred vojnami, vyhladzovaním, zúrivým fanatizmom, hladom a ničením. Pre neho mier, zdravie a blahobyt vyprosí Alah, Kristus, Budha a ďalší svätci – jediný Stvoriteľ, cesta ku ktorému je posiata modlitbami, želaniami, slzami šťastia i smútku v stovkách svetových jazykov.

Pochopenie potreby zjednotiť úsilie v spoločných akciách na vytvorenie harmonického sveta, sveta bez vojen a konfliktov dozrelo práve v Kazachstane, ktorého bezhraničné stepi sú nemými svedkami histórie vzniku, rozvoja, premeny a zániku mnohých štátov s rôznymi kultúrami. Celá táto bohatá vrstva neoceniteľného dedičstva s jedinečnou rozmanitosťou geneticky ovplyvnila kazašský národ. Ľud, ktorý je vo svojej podstate tolerantný.

Veľká hodvábna cesta, stelesnenie nielen obchodu, remeselnej výroby, ale aj odvážnych vedeckých a tvorivých myšlienok, dala podnet na vzájomné obohacovanie kultúr vrátane propagácie rôznych náboženstiev sveta. Iste, ešte nenastal čas hovoriť o úplnom porozumení a harmónii všetkých náboženstiev sveta. Popri pozitívnych zmenách sa objavujú kardinálne konfrontácie, neakceptovanie iných, neochota k vecnému dialógu.

 

Píše sa rok 2006. Prebehol II. kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev. Podľa projektu známeho britského architekta bol postavený palác pre konanie kongresu lídrov svetových a tradičných náboženstiev – Palác mieru a zmierenia. Počet účastníkov rastie, zúčastňuje sa na ňom 29 konfesionálnych delegácií. Program podujatia je aktuálny: náboženská sloboda, medzinárodná bezpečnosť a úloha lídrov pri posilňovaní medzinárodnej bezpečnosti, otázky náboženstva a spoločnosti, zásady medzináboženského dialógu.
2009. III. kongres lídrov svetových a tradičných náboženstiev.

Hlavnou témou je “Úloha náboženských vodcov pri budovaní sveta založeného na tolerancii, vzájomnom rešpekte a spolupráci”. Účastníci – 77 konfesionálnych delegácií. Výsledkom kongresu bola výzva, ktorú si môže každý občan sveta vziať osobne “Obraciame sa na náboženských a politických vodcov, osobnosti verejného života, vedcov, masmédiá a svetové spoločenstvo s výzvou: … aby sa postavili proti deštruktívnemu využívaniu náboženstiev alebo náboženských rozdielov na politické ciele s cieľom zachovať jednotu spoločnosti založenú na rešpektovaní legitímnych rozdielov. Prejaviť veľkú morálnu a duchovnú silu a skutočnú solidaritu pri hľadaní spravodlivých riešení ekonomických, finančných, sociálnych a environmentálnych problémov existujúcich v globálnom svete….”.

Píše sa rok 2012. Prebieha IV. kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev s témou “Mier a harmónia ako voľba ľudstva”.85 konfesionálnych delegácií. Príhovor kongresu má vysoký duchovný podtext, ktorý nás núti zamyslieť sa nad tým, aký krehký je náš svet: “…Znepokojujú nás chronické vojny , etnické rozpory, nárast kriminality, prejavy náboženskej neznášanlivosti a radikalizmu, ktoré vedú k násiliu v rôznych častiach sveta.S úctou k našim náboženským tradíciám odsudzujeme hrozbu alebo akékoľvek použitie sily a vyzývame všetky štáty, aby sa spojili a usilovali o riešenie týchto problémov prostredníctvom dialógu… Sme presvedčení, že jedinou cestou k vytvoreniu bezpečného sveta je dialóg založený na princípoch vzájomnej úcty a porozumenia, súcitu a odpustenia, spravodlivosti a solidarity, mieru a harmónie…”

Je rok 2015. V. kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev. Témou kongresu bolo: “Dialóg náboženských lídrov a politikov v mene mieru a rozvoja” .Zúčastnilo sa 80 konfesionálnych delegácií. Jeden z najdôležitejších bodov príhovoru účastníkov kongresu:”… vyzývajú politických lídrov všetkých veľmocí, aby zastavili prehlbujúcu sa priepasť nedôvery v dnešnom svete, zastavili vzájomné sankcie a využili mechanizmy OSN a iných medzinárodných organizácií na riešenie rozporov v súlade s medzinárodným právom v mene nastolenia mieru a bezpečnosti…”.

Píše sa rok 2018. VI. kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev.Téma: “Vyznávanie náboženstiev a náboženských spoločností v Európe”:” Náboženskí vodcovia za bezpečný svet”.Zúčastnilo sa 82 konfesionálnych delegácií. Podobne ako v minulých rokoch deklarácia presvedčivo vyzýva “podporovať zbližovanie rôznych civilizácií a náboženstiev ako základ ľudského spolužitia… Udržiavať všetko úsilie svetového spoločenstva o potlačenie pokusov o rozdelenie spoločnosti podľa náboženského, rasového alebo etnického princípu…”.

Je rok 2022. VII. kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev. Ľudstvo prekročilo tenkú hranicu života a smrti – pandémiu, ktorá si na Zemi vyžiadala milióny životov. Táto téma je aktuálna: “Úloha vodcov svetových a tradičných náboženstiev v duchovnom a sociálnom rozvoji ľudstva v období po pandémii”. Tragédia nás núti hľadať nové spôsoby spolupráce, nové prístupy k riešeniu prekonaných problémov, keď sa v Astane zišlo viac ako 100 konfesionálnych delegácií. Deklarácia prijatá na záver kongresu je preniknutá túžbou zjednotiť skúsenosti: “Vyzývame všetkých ľudí viery a dobrej vôle, aby sa v tomto ťažkom období zjednotili a prispeli k zaisteniu bezpečnosti a harmónie v našej spoločnosti – planéte Zem… Potvrdzujeme úlohu Kazašskej republiky ako autoritatívneho a globálneho centra medzicivilizačného, medzináboženského a medzináboženského dialógu”.

 

Kongres sa skončil, hostia odišli.

Tešíme sa na ďalší kongres… Svet je plný nových výziev, ktoré čakajú na riešenie…
Palác mieru a zmierenia – pyramída – je najstabilnejším obrazcom v geometrii, v ponímaní mnohých národov je sakrálnou formou spojenou so svetovým poriadkom, ale v spojení so silnou náplňou je kolosálnou energiou, ktorá udáva smer ľudstvu.Po každom stretnutí takýchto rôznych vyznaní steny pyramídy absorbujú energiu tvorivej sily dobra a nespútanej túžby konať v mene mieru a harmónie.
Detské nohy dupú po schodoch Pyramídy, zadychčané, s očami dokorán, počúvajú sprievodcu o mieri, priateľstve a harmónii a podľa legendy v samotnom strede Pyramídy, kde sa kumuluje pozitívna energia, potichu vyslovujú svoje najvnútornejšie želania, úprimne veriac v ich splnenie.Buď šťastný, Dieťa človeka, narodené na planéte Zem!

Narima Mukhambetalina, riaditeľka Paláca mieru a zmierenia.

Titulná fotografia: Ministerstvo zahraničných vecí Kazašskej republiky.

Fotografie: Archív Finančných novín.