Monitor ČSTK: Ústřední zpravodajská služba CIA

PRAHA – Československá tisková kancelář (ČSTK) publikovala materiály pro vnitřní potřebu. Publikujeme jeden z nich z 18. května 1976.

Ústřední zpravodajská služba (Central Intelligence Agency, CIA) hraje významnou úlohu v zahraniční politice USA a při realizaci vojenskostrategických i taktických cílů severoamerického imperialismu.

Předchůdcem CIA by Úřad strategických služeb (OSS). Byl vytvořen prezidentem F. D. Roosveltem a hlavným podňetem by útok Japonců na základnu amerického vojenského námořnictva v Tichomoří v Pearl Harboru v prosinci 1941. Jeho ředitelem byl v letech 1942 – 1945 William J. Donovan. Po válce nový prezident  H. Truman rozpustil a založil Ústřední zpravodajskou službu.

Vznikla na počátku studené války v roce 1947 podle zákona o národní bezpečnosti a jejím ůkolem bylo koordinovat činnost.všek amerických zdpravodajských agentur, poskytovat konzultace a doporučení Radě národní bezpečnosti v oblasti zpravodajské činnosti týkajćí se naŕodní bezpečnosti, získavat, analyzovat a vyhodnocovat zpravodajské informace. Rada národní bezpečnosti (odpovědná prezidentovi) byla vytvořena podle téhož zákona a byla zmocňena CIA řídit. CIA se rozvíjela zejména v letech studené války. V roce 1953 jmenoval prezident D. D. Eisenhower jejím ředitelem Allena Dullese. Dulles vytvořil z CIA významnou instituci, ktorá se stala skutečné “neviditelnou vládou” a stanula v čele amerického zdravodajského komplexu.

AMERICKÝ ZPRAVODAJSKÝ KOMPLEX 

Nejatajnějśí americkou výzvědní službou je Národní agentura pro bezpečnost (NSA), ktorá vznikla v roce 1952. Jejím sídlem je Fort meade (stát Maryland). Zaměstnává na 25 000 lidí a její roční rozpočet činí přes 1,2 miliardy dolarů. Dešifruje diplomatické zprávy, provádí elektronickou špionáž a k výzvědním účelům využívá nejmodernějśí techniky včetně počítačů.

Významnou úlohu hrají zpravodajské služby jednotlivých složek ozbrojených sil. Na prvím mísťe je Zpravodajská sluźba vojenského letectva (AFI) , která provádí lelteckou špionáž a má k dispozici nákaldná zařízení (družice atd.). Zaměstnává na 60 000 lidí a její roční rozpočet ćiní asi 2,8 miliardy dolarů.

Zpravodajská služba pozemních vojsk (AI), nazývaná G – 2, se rozvinula zejména za 2. světové válkya za války v Koreji. Pracuje rpo ni přes 38 000  osob a její rozpočet přesahuje 700 miliónu dolarů.

Zpravodajská sluúba vojenského námořnictva (ONI)  zaměstnává 15 000 osob a vydáva na svou činnost ročné přes 600 miliónů dolarů.   S Národním úřadem pro průzkum (NRO) řídí program špionážních družic.

Zpravodajskou sluźbu ministerstva obrany DIA založil ministr obrany R. McNara za prezidenta J. F. Kennedyho, aby koordinovala činnost vojenských zpravodajských služeb. Pracuje pro ni na 5 000 osob a její roční rozpočet ćiní 130 miliónu dolarů.