MMF: globálny rast ekonomiky bude mínus 4, 4 %

WASHINGTON – Správa Medzinárodného menového fondu (MMF) World Economic Outlook pokračuje v projekcii hlbokej recesie v roku 2020. Predpovedá sa, že globálny rast bude -4,4 percenta, čo je o 0,8 percentuálneho bodu viac ako v aktualizovanom júnovom odhade.

Rast bude ťahaný o niečo menej zúfalými výsledkami za druhé štvrťroky, ako aj známkami výraznejšieho oživenia
v treťom štvrťroku, a je čiastočne kompenzovaný poklesmi v niektorých rozvíjajúcich sa a rozvíjajúcich sa ekonomikách. Predpokladá sa, že rast sa v roku 2021 zvýši na 5,2 percenta, čo je pokles o 0,2 percentuálneho bodu oproti našej júnovej prognóze.

Pretože izolačné režimy uľahčujú a rýchlo sa rozširuje bezprecedentná politická podpora zo strany centrálnych bánk a vlád z celého sveta, globálna ekonomika sa v prvej polovici tohto roka zotavuje z hĺbky recesie.
Zamestnanosť sa čiastočne zotavila z prudkého poklesu počas vrcholu krízy.

Táto kríza však ešte zďaleka neskončila. Zamestnanosť zostáva hlboko pod úrovňou pred pandémiou a trh práce sa stal polarizovanejším, pričom viac sú postihnutí pracovníci s nižšími príjmami, mládež a ženy. Chudobní ľudia stále chudobnejú a očakáva sa, že tento rok upadne do extrémnej chudoby približne 90 miliónov ľudí. Obnova z tejto pohromy bude pravdepodobne dlhá, nerovnomerná a plná značnej neistoty. Je nevyhnutné, aby sa podpora fiškálnej
a menovej politiky, pokiaľ je to možné, nekončila predčasne.

S výnimkou Číny, kde sa očakáva, že produkcia tento rok prekročí úrovne roku 2019 a predpokladá, že produkcia
vo vyspelých aj a rozvíjajúcich sa ekonomikách zostane pod úrovňami roku 2019 aj v budúcom roku. Krajiny, ktoré sa viac spoliehajú na služby náročné na kontakt a vývozcov ropy, čelia perspektíve slabšieho oživenia ako krajiny
s ekonomikou zameranou na výrobu.

Predpokladá sa, že sa priepasť v perspektívach príjmov medzi vyspelými ekonomikami a rozvíjajúcimi sa trhmi
a rozvojovými ekonomikami (s výnimkou Číny) spôsobená pandémiou ešte zhorší. Náš výhľad pre vyspelé ekonomiky
na rok 2020 zvyšujeme na -5,8 percenta, pričom rast sa v roku 2021 odrazí na 3,9 percenta. Naše počty rozvíjajúcich sa ekonomík (okrem Číny) sú nižšie, pričom rast sa predpokladá na -5,7 percenta v roku 2020, potom sa obnoví
na 5 percent v roku 2021. Predpokladá sa však, že celkový rast príjmu na obyvateľa na rozvíjajúcich sa trhoch
a rozvojových ekonomikách (s výnimkou Číny) v rokoch 2020 – 2021 bude nižší ako vo vyspelých ekonomikách.