Ministerstvo financií SR zjednoduší účtovanie

BRATISLAVA – Ministerstvo financií SR prišlo s návrhom zákona, ktorý podnikateľom výrazne zjednoduší vedenie účtovníctva a umožní skoncovať s veľkým množstvom archívnych dokumentov.

Vláda schválila novelu zákona o účtovníctve, ktorá prináša viacero pozitívnych zmien.

Novela zákona o účtovníctve by mala pomôcť najmä podnikateľom. Ministerstvo financií ňou reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. Novela napríklad zjednoduší prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Umožní totiž dokumenty skenovať bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu. Práve táto novinka by mala celú digitalizáciu dokumentov zjednodušiť a zefektívniť.

Pozitívna zmena prichádza aj v archivácii účtovníctva. Podnikatelia už nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe. Dokumenty budú môcť archivovať len v elektronickej podobe.

„Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel. Som rád, že sme nastavili pravidlá, ktoré v tomto urobili poriadok,“ povedal štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík.

Pozitívne zmeny pocítia aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré mali povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy. Kým doteraz nebolo striktne dané, ako by mala výročná správa vyzerať a čo presne by mala obsahovať, po novom budú tieto pravidlá jasné zadefinované.

Návrh zákona by mal tiež zvýšiť transparentnosť pri zverejňovaní účtovných závierok. Účtovné závierky všetkých právnických osôb budú verejne prístupné v Registri účtovných závierok. Okrem väčšej transparentnosti to pomôže napríklad aj pri analýze dát či vyhodnocovaní finančnej kondície jednotlivých subjektov.

Ministerstvo financií SR