Minister Krajčí ospravedlňuje celoplošné testovanie na základe nerecenzovanej štúdie, neoverenej inými vedcami

BRATISLAVA / NEW YORK – Minister zdravotníctva Marek Krajčí spolu s tímom analytikov sám sebe a iným ospravedlňuje celoplošné testovanie v štúdii, ktorá nie je recenzovaná. Oficiálne vedecké časopisy vyžadujú ako podmienku publikovania zapracovanie anonymných odborných posudkov od kolegov z tej istej vednej disciplíny. Štúdiu nájdete tu. 

Text odborného textu založeného na analýze celoplošného antigénového testovania zverejnili na americkom serveri určenom na publikáciu nerecenzovaných štúdií Medrixiv.org. V tíme autorov sú nasledovní páni:  Martin Pavelka, Kevin Van-Zandvoort, Sam AbbottKatharine Sherratt, Marek Majdan, CMMID COVID-19 working groupInštitút Zdravotných AnalýzPavol JarčuškaMarek Krajčí, a Stefan Flasche. Len dvaja spoluautori nerecenzovanej štúdie majú svoje profily v svetovej databáze vedcov ORCID. Mimochodom, minister zdravotníctva Marek Krajčí nie je špecialista na epidémie vírusov. Vo svojom životopise uvádza, že sa pracoval ako lekár na oddelení detskej kardiochirurgie.

Server Medrixiv píše, že nimi zverejnené články sú takzvanými draftami – zatiaľ oficiálne nepublikovanými a nerecenzovanými článkami. Čo to znamená? Americká stránka o nových trendoch v lekárskom výskume, ktoré ešte musia byť vyhodnotené vedeckou komunitou. Preto by sa nemali používať na usmernenie klinickej praxe.

Server upresňuje, že “pred oficiálnym uverejnením v odbornom časopise sú vedecké a lekárske články tradične certifikované „peer review“, teda procesom anonymného recenzovania Prečo je dodržanie tohto postupu dôležité? Počas recenzného procesu sa redaktori časopisu radia s rôznymi odborníkmi, ktorí hodnotia príspevok a môžu identifikovať nedostatky v jeho predpokladoch, metódach a záveroch. Časopis zvyčajne uverejní článok až potom, čo sa redaktori ubezpečia, že sa autori zaoberali obavami posudzovateľov a že predložené údaje podporujú závery uvedené v príspevku.

Pretože tento proces môže byť zdĺhavý, autori používajú službu medRxiv na to, aby svoje rukopisy sprístupnili ako „predtlače“ pred certifikáciou odborným posúdením, čo umožní, aby ďalší vedci, aby tieto zistenia okamžite videli, diskutovali o nich a komentovali ich.

Čitatelia by si preto mali uvedomiť, že články o medRxive neboli autormi finalizované, môžu obsahovať chyby a uvádzať informácie, ktoré vedecká alebo lekárska komunita zatiaľ žiadnym spôsobom neprijala ani neschválila. Navyše pred zverejnením vedeckej štúdie v oblasti zdravotníctva a farmácie je potrebný písomný súhlas ľudí, aby sa mohli použiť získané údaje z výskumu v štúdii. Finančné noviny nevedia, kto archivuje písomný súhlas 3,6 milióna obyvateľov, ktorí boli testovaní antigénovými testami.

“Žiadame tiež novinárov a ďalších jednotlivcov, ktorí informujú širokú verejnosť o lekárskom výskume, aby to zvážili pri diskusii o prácach, ktoré sa týkajú predtlačí medRxiv, a zdôraznili, že lekárska komunita ich musí ešte vyhodnotiť a uvedené informácie môžu byť chybné? ” konštatuje vo vysvetlení statusu publikovaných nerecenzovaných textov v závere server.