Medziročná harmonizovaná inflácia dosiahla v novembri 15,1 %, najviac v tomto storočí

BRATISLAVA –  Spotrebiteľské ceny v novembri 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 15,1 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

V októbri 2022 bola táto hodnota 14,5 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v novembri 1,0 %, zatiaľ čo v novembri minulého roka bola jej hodnota 0,5 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie v novembri 2022 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu 11,3 %. Je to o 8,8 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v novembri minulého roka. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

V novembri 2022 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vrástli o 1,0 %. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch bolo medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, ktoré zodpovedalo za takmer polovicu celkového medzimesačného rastu cien: kladný príspevok celého odboru predstavoval +0.48 percentuálneho bodu z celkovej medzimesačnej inflácie. Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien v novembri v porovnaní s októbrom mal odbor nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (+0,11 p. b.). Tretí najvyšší príspevok k medzimesačnej inflácii bol zaznamenaný v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (+0,10 p. b.).