Martimex Group má za sebou pol storočia

MARTIN – Jediným podnikom zahraničného obchodu, ktorý prežil transformáciu z  plánovitej na trhovú ekonomiku, je firma Martimex, dnes Martimex Group  so sídlom v meste Martin. 

Martimex vznikol v roku 1969 a začal fungovať  v roku 1970. Vyvážal výrobky skupiny podnikov Výrobnohospodárskej jednotky Závody ťažkéeo strojárstva (VHJ ZŤS).

Martimex bol exportérom výrobkov československého a slovenského strojárskeho priemyslu. Dnes vyváža slovenské výrobky a dováža suroviny zo zahraničia.

Juraj Šuhaj a a Jozef Baláž na portáli www.starymartin.sk  napísali:“Podnikov špecializovaných na zahraničný obchod bolo v bývalom Československu niekoľko.”  Podľa autorov sa  zameriavali na vývoz a dovoz určitých komodít, prípadne boli založené vtedajšími veľkými výrobno‑hospodárskými jednotkami (VHJ), pre ktoré zabezpečovali export ich produkcie do zahraničia. V oblasti strojárskeho priemyslu patril k najznámejším napríklad Motokov, zameraný na vývoz výrobkov automobilového priemyslu a poľnohospodárských strojov, Strojexport obchodoval so železničnou technikou, stavebnými a ďalšími mechanizmami, Strojimport s obrábacími strojmi, Omnipol vyvážal leteckú a špeciálnu techniku a napríklad podnik Pragoinvest exportoval hlavne výrobky vtedajšieho koncernu ČKD, resp. Škodaexport, produkciu podnikov koncernu Škoda Plzeň.

Autori napísali, že “na rozdiel od iných podnikov zahraničného obchodu, ktoré boli prevažne štátnými inštituciami, mal MARTIMEX na svoju dobu netradičnú a pokrokovú právnu formu účastinnej spoločnosti, založenej podľa legislatívy platnej ešte z obdobia prvej republiky. Tento netypický a inovatívny prístup bol výsledkom doby krátkeho uvoľnenia na konci šesťdesiatych rokov, teda v čase príprav vzniku tejto novej zahranično‑obchodnej spoločnosti.”

Hlavným akcionárom spoločnosti MARTIMEX bola VHJ ZŤS, jej podniky Turčianske strojárne Martin (TEES), Strojárske a metalurgické závody Dubnica (SMZ), Slovenské lodenice Komárno, Podpolianske strojárne Detva (PPS), Kovolis Hedvikov, Juranove závody Brno, ale i banka ČSOB a ďalšie organizácie. Vtedajšia VHJ ZŤS už v tom čase patrila k najvýznamnejším predstaviteľom našeho strojárskeho priemyslu a pripravovala výrazné rozšírenie výrobného programu i do ďalších nových odborov.

Martimex vyvážal  technické lode, morsko-riečne plavidlá, bagre, banské lokomtívy, veľkoobjemové vznetové motory PA Pielstick. Tie boli inštalované do obrích nákladných automobilov Belaz, ktoré fungovali v povrchových baniach vo vtedajšom Sovietskom zväze.

Okrem toho Martimex vyvážal banské lokomotívy, autožeriavy, rôzne hydraulické komponenty, lesnú a cestnú techniku a mnoho iných výrobkov. Podnik funguje dodnes.