NBS: opatrenia podporujúce úverovanie

BRATISLAVA – Banková rada Narodnej bany Slovenska  (NBS predbežne rozhodla o znížení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,00 % od 1. augusta. 2020. Finančné noviny o tom informoval Peter Majer, hovorca NBS

Rýchlosť a sila oživenia slovenskej ekonomiky závisí od schopnosti bánk úverovať ľudí a firmy v tomto komplikovanom období. Národná banka Slovenska preto pokračuje v opatreniach na podporu úverovania. Tvrdí to Banková rada NBS

Podľa jej názoru hlavným cieľom zníženia proticyklického vankúša je zvýšiť objem voľného kapitálu potrebného na zintenzívenenie úverovania a zároveň vytvoriť pre banky dodatočný priestor na tvorbu opravných položiek. Tie odrážajú najmä konzervatívny prístup bánk k možným stratám v budúcnosti. Samotná výška zlyhaných úverov  stúpla len mierne.

Aktuálna výška proticyklického kapitálového vankúša poskytuje dostatočnú rezervu na prípadné straty v nasledujúcom období. Zároveň banky aktuálne pri poskytovaní úverov neobmedzujú žiadne regulačné alebo kapitálové požiadavky.

Banková rada NBS tvrdí, že naďalej bude detailne monitorovať vývoj v oblasti úverových strát, dostatočnosť voľného kapitálu na úverovanie ekonomiky a dividendovú politiku bánk, keďže vývoj v týchto oblastiach bude definovať, či bude alebo nebude v budúcnosti potrebné nastavenie vankúša ďalej znížiť. Ak si to situácia bude vyžadovať, centrálna banka je pripravená pristúpiť k ďalšiemu zníženiu.