Mapovanie ekonomických aktivít diplomacie 2023

BRATISLAVA  – „Mapovanie aktivít vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie“.
To je  názov dokumentov predstavený Ministerstvom zahraničných vecí a európskej integrácie Slovenskej republiky.
Ako napísala štátna tajomníčka ministerstva Ingrid Brocková, odpovedá na nasledovné otázky: Aké sú ciele našej ekonomickej diplomacie? Aké sú jej priority?  Ako ju zefektívniť a pomôcť našim podnikateľom v zahraničí?
Vychádza z unikátnych informácií a priorít slovenských veľvyslanectiev, ale tiež z pripomienok a návrhov zainteresovaných rezortov, proexportných agentúr a podnikateľských združení. Spoločne sme identifikovali a určili naše teritoriálne a sektorové priority, ciele aj úlohy – aj s časovým rámcom. Jeho výsledkom je bezmála 450 naplánovaných aktivít, ako napríklad: 111 veľtrhov a výstav, 49 podnikateľských misií vrátane misií spojených so štátnou návštevou, 20 medzivládnych a zmiešaných komisií.
Väčšia časť týchto aktivít bude realizovaná v Európe, nasleduje Ázia so štvrtinovým podielom. Čo sa týka sektorového členenia, prevládajú aktivity v oblasti cestovného ruchu, energetiky a potravinárstva.
“Slovenská ekonomika je otvorená a výrazne proexportne orientovaná. Verím, že aj tento dokument pomôže našim podnikateľom presadiť sa na zahraničných trhoch, prípadne získať investície na Slovensko. Koniec koncov, je to záujem nás všetkých.” Napísala.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych vzťahov v roku 20221 vypracovalo dokument s titulom: “Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na obdobie 2022-2030.”
Jeho cieľom je “podpora udržateľného hospodárskeho rastu, tvorba pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, zvýšenie konkurencieschopnosti hospodárstva v medzinárodnom meradle.”