Počet nazamestnaných v Európe neustále stúpa

BRUSEL – Podľa zverenej štatistiky Eurostatu v mesiaci máj 2020 prišlo o prácu 253 000 zamestnancov, čo znamená negatívne pokračovanie strát z apríla 2020, kedy prišlo o prácu 397 000 zamestnancov a v marci 241 000 zamestnancov.

Celkový počet nezamestnaných v Európe tak dosiahol 14,3 milióna. Generálny tajomník EOK Luca Visentini v komentári k štatistikám uviedol: “Nové údaje, ktoré ukazujú, že v EÚ je v súčasnosti 14,3 milióna nezamestnaných, dávajú vedúcim predstaviteľom štátov 14 300 000 dôvodov, aby na stretnutí 17. júla 2020 prijali plán obnovy na zachovanie pracovných miest.”

“Okrem toho existuje ďalších 42 miliónov zamestnancov, ktorí sú dočasne prepustení z práce kvôli pandémie koronavírusu a hrozí im trvalá nezamestnanosť. Plán obnovy EÚ sa musí prijať rýchlo, ” dodal.