Lord Gregory Barker dostane od Olega Deripasku

Lord Gregory Barker, nezávislý predseda predstavenstva spoločnosti En + Group, získal za monohomesačné mesačné vyjednávania od 3,9 mil. USD do 5,2 mil. USD. Barkerovi sa podarilo realizovať plán, v súlade s ktorým ruský miliardár výmenou za zmiernenie pozície amerických orgánov súhlasil so znížením svojho podielu v kontrolovaných spoločnostiach.

Oficiálne nebol bonus Barker zverejnený. Brit sám v marci povedal, že dostane nejakú odmenu, ktorú odhaduje ako „skromnú“. Predstavenstvo En + sa rozhodlo neplatiť dividendy za rok 2018. Spoločnosť to vysvetlila „bezprecedentným výzvam“, ktorým čelila minulý rok.

Pán lord sám zažil určité problémy v súvislosti s jeho prácou. Britský dom lordov sa tak začal zaujímať o jeho aktivity, ale po krátkom vyšetrovaní vo februári boli nároky voči Barkerovi zrušené. Barker, ktorý sa stal predsedom predstavenstva En +, spolu s Philipom Mailletom, sú jediní vrcholoví manažéri, ktorí si po zavedení sankcií v USA ponechali svoje posty.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.