MMF: globálny dlh v roku 2022 dosiahol 235 bil. USD, teda 200 mld. USD viac ako v roku 2021

WASHINGTON – Globálny dlh sa vracia k rastúcemu trendu.

Tvrdia to autori blogu Medzinárodného menového fondu Vitor Gaspar , Marcos Poplawski-Ribeiro , Jiae Yoo.

Hoci globálny dlh zaznamenal v roku 2022 ďalší výrazný pokles, stále je vysoký, pričom problémom zostáva udržateľnosť dlhu.
Globálne dlhové bremeno ustúpilo už druhý rok po sebe, aj keď podľa najnovšej aktualizácie našej globálnej databázy dlhov zostáva nad už aj tak vysokou predpandemickou úrovňou . Celkový dlh predstavoval v minulom roku 238 percent globálneho hrubého domáceho produktu, čo je o 9 percentuálnych bodov viac ako v roku 2019. Vo vyjadrení v amerických dolároch (USD) dlh dosiahol 235 biliónov dolárov, čo je o 200 miliárd dolárov viac ako v roku 2021.
Tvorcovia politík budú musieť byť v najbližších rokoch neochvejní vo svojom záväzku zachovať udržateľnosť dlhu.

Napriek oživeniu hospodárskeho rastu od roku 2020 a oveľa vyššej inflácii, ako sa očakávalo, verejný dlh zostal tvrdošijne vysoký. Fiškálne deficity udržiavali úroveň verejného dlhu na vysokej úrovni, keďže mnohé vlády míňali viac na podporu rastu a reagovali na prudké výkyvy cien potravín a energií, aj keď ukončili fiškálnu podporu súvisiacu s pandémiou.

V dôsledku toho sa verejný dlh za posledné dva roky znížil len o 8 percentuálnych bodov HDP, čím sa vykompenzoval len asi polovica nárastu súvisiaceho s pandémiou, ako ukazuje náš najnovší Global Debt Monitor . Súkromný dlh, ktorý zahŕňa dlh domácností a nefinančných podnikov, klesal rýchlejšie a klesol o 12 percentuálnych bodov HDP. Ani potom pokles nestačil na to, aby vymazal vlnu pandémie.