Lomonosova vedie v strednej a východnej Európe

Moskovská štátna univerzita (MGU) pomenovaná podľa M. V.  Lomonosova je jednou z najstarších a najväčších klasických univerzít v Rusku, jednýmz centier ruskej vedy a kultúry, ktorá sa nachádza v Moskve.

Tohto roku sa umiestnila na 199 priečke rebríčka The World University Rankings. To znamená, že je univerzitou, ktorá na na prvom mieste v tomto rebríčku medzi univerzitami v strednej a východnej Európe. V rámci humanitných vied sa v tomto rebríčku umiestnila na 66. mieste. V rebríčku medzi univerzitami nových trhov “emerging markets” je na treťom mieste. Rebríček zaostavuje britský denník The Times spolu s vydavateľskou skupinou Elsiever.

V rokoch 1992-2017 Na Moskovskej štátnej univerzite bolo založených viac ako 30 nových fakúlt a inštitútov vrátane Inštitútu pre matematický výskum komplexných systémov spolu s laureátom Nobelovej ceny I. R. Prigožinom. Univerita má pobočky v Sevastopole (1999), Astane (2001), Taškente (2006), Baku (2008), Dušanbe (2009), Jerevane (2015), Kopere (Slovinsko).

MGU má najsilnejší  superpočítačový komplex v krajine . Počet študentov na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova sa zvýšil na 60 tisíc študentov. Práve prebiehajú práce na vytvorení univerzitného ústavu pre vedu a techniku. Osobitné postavenie Moskovskej univerzity je zakotvené v zákone. Moskovská štátna univerzita M. . Lomonosova pracuje podľa nezávislých vzdelávacích štandardov a vydáva vlastné vysokoškolské diplomy, má právo samostatne udeľovať akademické tituly kandidáta (PhD) a doktora vied DrSc).

Vytvorenie univerzity navrhli I. I. Šuvalov a M. V. Lomonosov. Spočiatku bolo otvorenie univerzity naplánované na rok 1754, ale z dôvodu prípravných prác súvisiacich predovšetkým s rekonštrukciou budovy  univerzita otvorila  v roku 1755. Nominálnu vyhlášku o založení univerzity podpísala cisárovná Elizaveta Petrovna podpísala 24. januára (4. februára) 1755. Dňa 12. januára (23), v deň svätej Tatians, Elizaveta Petrovna schválila projekt založenia Moskovskej univerzity, a preto bol Tatianym dňom a dodnes je to Deň ruských študentov. Prvé prednášky na univerzite boli 26. apríla (7. mája), 1755.

Moskovská štátna univerzita M. . Lomonosova pripravila  v dňoch 3.- 5. decembra 2018 v Pezinku . medzinárodné mediálne fórum s podtitulom Sloboda žurnalistiky v kontextpráv človeka, nových technológií a meedzinárodnej informačnej bezpeečnosti. Predpokladá sa, že na podujatí sa bude podieľať približne 100 expertov z 15 krajín sveta. Na organzácii fóra sa podieľa ruský ˇasopis Meždunarodnaya žizň. Partnerom univerzity v Slovenskej republike je spoločnosť Comenius Analytica.