OSN: medzinárodná informačná bezpečnosť

Organizácia spojených národov (OSN) vníma ako ochranu globálneho informačného systému pred triádou hrozieb.

Triáda hrozieb sú teroristické, zločinecké a vojensko-politické akty. Ako vojensko-politické hrozby sa dajú vnímať informačné vojny a informačné súperenie. Medzinárodná informačná bezpečnosť sa stala sférou konkurencie rôznych štátov, ale aj oblasťou diskusie. Informačná bezpečnosť môže zahŕňať technické aspekty, ktorými je bezpečnosť informačných sietí a sytémov. Môže to byť zároveň okruh otázok spojených s politickými a ideologickými aspektmi. Tými môže byť manipulácia informáciami, propaganda, vytváranie falošných informácií.  Cieľom na medzinárodnej úrovni by mala byť dohoda, v rámci ktorej by sa štáty zriekli využívania infromácií ako nástroja agresie.