Jeden z reťazcov odlieva peniaze k matke

Materská firma jedného z obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku si účtuje náklady na marketing, poistenie a personálne náklady z dcérskej firmy.

Transferuje, alebo ľudovo povedané odlieva časť  ziskov zo Slovenska. Vyplýva to z výročnej správy firmy  jednej z krajín kde pôsobí medzinárodná obchodná firma.

Materská spoločnosť napríklad uzavrela zmluvu o poskytnutí podpory predaja a rožšírenia predajného sortimentu.  Je nazvaná ako CORE zmluva, alebo  zmluva o poskytovaní služieb medzi matkou a dcérou, pričom zmluva znie ako”spolupráca  a podpora v oblasti internej revízie, sytému reportingu, poistenia, reklamy, predaja, školenia vedúcich pracovníkov, podpory informačných technológií.”

Ďalšie zmluvy sa týkajú používania softvéru, koordinácie účtovníctva, poskytovania služieb, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou, strategického nákupu a marketingu.

Ďalší balík zmlúv sa týka účtovníctva, spracovania mzdovej agendy, podpory marketingových aktivít, organizačnej a poradenskej činnosti.

Príjemca, teda dcérka spoloćnosť, prijíma služy od materskej firmy v nasledovných oblastiach:

architektúra

zariadenia

tovary kvôli ďalšiemu predaju v Nemecku s postavením centrály;

tovary kvôli ďalšiemu predaju v Taliansku;

tovary kvôli ďalšiemu predaju v Španielsku;

a tovary kvôli ďalšiemu predaju v Rakúsku.

Okrem iného dcérska firma ukladá termínované vklady, teda prebytok hotovosti,  v materskej spoločnosti.

Z danej analýzy výročnej správy vyplýva, že firma nevytvára zisky v slovenskej jurisdickii, ale transferuje ich k materskej firme. Dcérska firma materskej firmy má z danej pozície výhody, ale nevýhody má slovenský daňový sytém, ktorémmu sa dcérska firma čiastočne vyhýba.