V Astane prezident Nazarbajev otvoril burzu AIX

V rámci Medzinárodného finančného centra Astana (Astana International Finance Centre – AIFC)  prezident Kazachstanu Nusurltan Nazarbajev otvoril Astanskú medzinárodnú burzu (Astana International Exchange – AIX). Astana je novým hlavným mestom krajiny. Predtým ním bola Alma-Ata.

Prvou firmou, s ktorou sa začalo obchodovať na burze, a tom v rámci prvej verejnej ponuky akcií (IPO)  je firma Kazatomprom. Akcie sa pred niekoľkými dňami upisovali po 11,60 USD za kus. Jedna akcia sa dnes 22. novembra 2018  obchodovala po 12,25 USD za kus. Primárny úpis akcií bol paralelne aj na Londýnskej burze cenných papierov. Na  AIX je dostupných 7,8 milióna kusov akcií.

Po odštartovaní obchodovania s akciami prezident Kazachstanu povedal: “V budúcnosti plánujeme ponúknuť na predaj aktíva Kazachtelecom, Air Astana, KazMunaiGaz a ďalších národných spoločností. AIFC by sa mal stať katalyzátorom prilákania zahraničného kapitálu a priniesť akciový trh na novú úroveň rozvoja. Tu sa aktívne využíva najlepšia svetová skúsenosť, prilákali sa vedúci partneri a odborníci a pre svojich účastníkov boli vytvorené bezprecedentné podmienky, “povedal prezident Nazarbajev.

“Dnes bol urobený prvý krok. Národná spoločnosť Kazatomprom bola úspešne spustená na počiatočnú verejnú ponuku londýnskej burzy cenných papierov a burzy AIFC. Zahraniční a tuzemskí investori prejavili značný záujem o túto udalosť. Celkovo sa na IPO zúčastnilo 49 zahraničných, 16 domácich právnických osôb, ako aj 2 700 občanov Kazašskej republiky, ” povedal Achmetžan Jesimov predseda predstavenstva spoločnosti  Sumruk-Kazyna, čo je fond národného bohatstva.

Otvorenie AIX.

Burza AIX vznikla v novembri 2017 v rámci realizácie plánu hospodárskej stratégie Plán národu – 100 konkrétnych krokov. Na AIX pracuje 11 lokálnych a globálnych brokerských firiem. Akcionármi burzy sú NASDAQ, Shangai Stock Exchange, Silk Road Fund a Goldman Sachs International.

Medzinárodné finančné centrum “Astana” je finančným centrom pre Strednú Áziu, Kaukaz, Stredný východ, západnú Čínu, Mongolsko a Európu. Centrum podporuje moderná infraštruktúra a najnovšie technológiami. Na území AIFC existuje osobitný právny režim na základe všeobecného práva, ktorý upravuje vzťah medzi účastníkmi AIFC a zainteresovanými stranami, zameraný na rozvoj finančného trhu.

AIFC je novým daňovým rajom. Je tu nulová sadzba dane z podnikových a individuálnych príjmov, ako aj zo ziskov z predaja cenných papierov, dividend a úrokov z kótovaných cenných papierov v priebehu 50 rokov, a to do konca roka 2065.

Na titulnej fotografii je prezident Kazachstanu Nusurlan Nazarbajev s predsedom predstavenstva Kazatomprom Galymažatovom Primatovom. Prameň: Kazatomprom.