Kurdi mali krátky čas vlastný samostaný štát

BRATISLAVA – Kurdistan je etnogeografický región v západnej Ázii, v rámci ktorého Kurdi tvorí väčšinu obyvateľstva.

Založenie Kurdistanu ako nezávislého štátu bolo zabezpečené podmienkami mierovej zmluvy Sevres z 10. augusta 1920, ale v praxi sa jej podmienky nerealizovali.

Sèvreská zmluva je mierová zmluva a súčasť Parížskych predmestských zmlúv, podpísaná medzi štátmi Dohody a Osmanskou ríšou 10. augusta 1920 v meste Sèvres pri Paríži. Osmanská ríša sa v nej vzdala všetkých nárokov na neturecké územia. Turecko podľa zmluvy stratilo 4/5 svojho územia. V Európe mu zostalo iba územie hlavného mesta a úzky pruh okolo úžin Bospor a Dardanely, ktoré mali byť demilitarizované a postavené pod správu Spoločnosti národov). Okrem reparácií musel sultán súhlasiť s obmedzením armády na 50 000 mužov a so zabavením vojnového loďstva. Zmluva mala vďaka vytýčeniu mnohých nových hraníc na Blízkom Východe značný dopad na medzinárodné dianie v regióne s presahom až do súčasnosti.

Hranice nezávislého Kurdistanu uznané svetovým spoločenstvom na základe mierovej zmluvy Sevres z roku 1920
Okrem toho v dvadsiatych rokoch existovala na území tureckého Kurdistanu na území tureckého Kurdistanu samostatne vyhlásená Ararat Kurdská republika. V rokoch 1923-1929 na území Azerbajdžanu (na tzv. „Lachinskom koridore“ so svojím centrom v meste Lachin, medzi Náhorným Karabachom a Arménsko existoval okres Kurdistan, v roku 1930 – okres Kurdistan.

V roku 1946 bola a na území iránskeho Kurdistanu na krátku dobu vyhlásená Mehabadská republika. Medzi Kurdmi je obľúbená myšlienka vytvorenia „Veľkého Kurdistanu“, čiže nezávislého štátu na celom etnickom území Kurdistanu, a ako prvý krok dáva zvyšku Kurdistanu rovnaké postavenie ako iracký Kurdistan, ktorý má širokú autonómiu.

Kurdská štátna formácia vo forme autonómie existuje iba v irackom Kurdistane.

Dňa 25. septembra 2017 sa uskutočnilo referendum o úplnej nezávislosti irackého Kurdistanu. Účasť na voľbách bola 72%. Za nezávislosť regiónu hlasovalo 92,73% voličov.

Dňa 16. októbra 2017 iracká armáda vstúpila do Kirkuku, kontrolovaného Kurdom a nariadila Kurdom zložiť zbrane. Turecko, Irán a Irak uzavreli hranice s Kurdistanom. Kurdistan je blokovaný.