Jim Rogers predpovedá v ekonomike nástup recesie

NEW YORK – Americký investor Jim Rogers predpovedá od roku 2023 recesiu globálnej ekonomiky.

V roku 2023 bude svet čeliť vážnym ekonomickým ťažkostiam, ktoré povedú k viacročnej recesii , povedal Jim Rogers, v sedemdesiatych rokoch partner Georga Sorosa. Vtedy spolu s ním založili investičný fond Quantum.

„Vo väčšine sveta budeme čeliť veľmi vážnym problémom. Tentoraz nás čaká dlhotrvajúca recesia a ešte dlho neuvidíme svetlo. Bude to zlé,“ predpovedal. Kríza môže podľa neho trvať až štyri roky.

V USA podľa neho recesia buď už začala, alebo čoskoro začne. Úrady krajiny zároveň trvajú na tom , že neexistujú dôvody na takéto problémy, hoci spomalenie ďalšieho rastu je skutočne možné, upozornila v júli ministerka obchodu krajiny Gina Raimondo.

Podľa jej odhadov za posledný rok a pol rástol HDP USA bezprecedentne vysokým tempom, na úrovni 5-6 percent a nemali by sme očakávať, že budú pokračovať. S najväčšou pravdepodobnosťou, keď sa krajina dostane z pandemickej krízy, prejde od aktívneho rastu k udržateľnému rastu.

James Beeland Rogers Jr. (narodený 19. októbra 1942) je americký investor a finančný komentátor so sídlom v Singapure. Jim Rogers je predsedom Beeland Interests, Inc. Od roku 1970 pracoval v investičnej banke Arnhold and S. Bleichroder v rovnakom čase ako George Soros. V roku 1973 Soros a Rogers založili hedžový fond Quantum. Soros bol starším partnerom, Rogers bol mladším partnerom, kým v roku 1980 neodišiel do dôchodku.

Fond realizoval špekulatívne operácie s cennými papiermi, menami, burzovými komoditami a dosiahol veľký úspech. Rozdelenie práce pri riadení fondu medzi Sorosa a Rogersa spočívalo v tom, že Rogers robil väčšinu analytickej práce, ale Soros rozhodoval o tom, kedy uzavrieť obchody.

Okrem iného je tiež tvorcom indexu Rogers International Commodities Index (RICI) .

Jim Rogers sa nepovažuje za člena žiadnej školy ekonomického myslenia, ale uznal, že jeho názory najlepšie zodpovedajú nálepke rakúskej ekonomickej školy.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.