Ukrajina dostala 1,5 miliardy USD zvereneckého fondu Svetovej banky, na čo ich krajina minie

KYJEV – Ide o poslednú tranžu  z celokových výške 4,5 miliardy dolárov z grantových fondov poskytnutých prostredníctvom Trustového fondu Svetovej banky.

Štátny rozpočet Ukrajiny získal grant vo výške 1,5 miliardy dolárov zo zvereneckého fondu Svetovej banky.

Podľa tlačovej služby ministerstva financií ide o poslednú tranžu z grantových fondov vo výške 4,5 miliardy dolárov, ktoré poskytli Spojené štáty americké prostredníctvom Trustového fondu Svetovej banky v rámci projektu Podpora verejných výdavkov pre trvalo udržateľnú správu vecí verejných na Ukrajine.

“Tieto grantové fondy sú ďalším významným príspevkom k financovaniu naliehavých potrieb našej krajiny. To nám umožní pokračovať v poskytovaní miezd, sociálnych a dôchodkových platieb a pomoci vnútorne vysídleným osobám v boji proti agresorovi,” uviedol minister financií Sergej Marčenko. .

Tieto dotačné prostriedky budú použité na úhradu nákladov vynaložených z rozpočtu na zabezpečenie výplat dôchodkov a niektorých programov štátnej sociálnej pomoci, ako je úhrada za bývanie a komunálne služby, podpora nízkopríjmových rodín, zdravotne postihnutých detí a zdravotne postihnutých od detstva. Kabinet ministrov očakáva, že do konca septembra dostane od Európskej únie 5 miliárd eur a do konca októbra až novembra 3 miliardy eur.