Kto je manažér chemického zväzu Roman Karlubík

BRATISLAVA – Roman Karlubík vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V roku 1986 pokračoval v postgraduálnom štúdiu obchodu a ekonómie na bratislavskej Ekonomickej univerzite. Neskôr absolvoval aj štúdium MBA na Univerzite IMADEC vo Viedni.

Od roku 1983 pracoval v podniku zahraničného obchodu Petrimex Bratislava. V roku 1989 začal svoje niekoľkoročné pôsobenie v zahraničí. Najprv bol obchodným atašé na česko-slovenskom veľvyslanectve v Tokiu, neskôr v Pekingu. Od roku 1992 do 1996 zastupoval v hlavnom meste Čínskej ľudovej republiky spoločnosť Petrimex.

Od roku 1996 pôsobil vo vedení podnikov českej skupiny Agrofert a bol aj predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Duslo, a.s. a vtedy sa stal aj prezidentom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR), ktorého funkciu vykonáva doteraz. ZCHFP SR bol založený 30. novembra 1991 a dnes je rešpektovaným členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR). Zväz je zakotvený aj v medzinárodných štruktúrach, a to najmä prostredníctvom svojho členstva v Európskej rade chemického priemyslu – CEFIC, ďalej členstva v Európskom združení výrobcov a spracovateľov plastov- PlasticsEurope, členstva v Európskom združení zamestnávateľov chemického priemyslu – ECEG.

Roman Karlubík sa zároveň ako 1. viceprezident AZZZ SR a podpredseda Hospodárskej a sociálnej rady SR zúčastňuje na zasadnutiach tripartity, kde sa časť legislatívnych návrhov, ktoré sú prekážkou podnikania v odvetví rokovaním v tripartite odstráni, zmierni, prípadne sa ich prerokovanie odročí, aby sa medzičasom hľadali kompromisné riešenia.

Od roku 2008 je riaditeľom Chemox Holding, s.r.o. a  svoju funkciu vykonáva dodnes. Rovnako je v súčasnosti od roku 2011 aj predseda predstavenstva VUP, a.s. a od roku 2015 podpredseda predstavenstva Výskumného ústavu chemických vlákien, a.s., a od roku 2020 aj členom predstavenstva Slovenského centra digitálnych inovácií – SCDI.

Roman Karlubík  je zároveň dlhoročným  členom rady riaditeľov  Európskej Rady Chemického Priemyslu  kde  zastupuje všetky asociácie z krajín V4 .