Darina Huttová je generálna tajomníčka AFISP

JUDr. Darina Huttová je generálnou tajomníčkou Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  Štúdium skončila v roku 1990. Pracovala v podniku výpočtovej techniky, a.s. v rokoch 1990 – 1991. Od roku 1993  do roku 2003 pracovala vo firme  RM Systém. To bol organizátor mimo burzového trhu s cennými papiermi. Ten sa neskôr transformoval na podnik  Slovenská burza cenných papierov.

Od roku 1990 sa venuje finančnému právu, od základnej tvorby legislatívy pre kapitálový trh, tvorby pravidiel obchodovania na okamžitom trhu cenných papierov a derivátovom trhu, až po tvorbu komplexu vnútorných vykonávacích predpisov fungovania finančných inštitúcií. V asociácii AFISP zastáva od jej založenia okrem funkcie generálnej tajomníčky aj funkciu členky predstavenstva. Pani Darina Huttová pôsobí vo firme Staker.