Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie: v SR sa zväčšuje rasovo motivovaný extremizmus

O situácii s oslavovaním nacizmu, šírením neonacizmu a iných praktík,  ktoré prispievajú k eskalácii súdobých foriem rasizmu, rasovej  diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej s týmto intolerancii. Ministerstvo zahraničných vecí analyzovalo problematiku  a zverejnilo o nej správu na svojej internetovej správe. Originál správy nájdete v hypertextovom odkaze tu.

Úrady Slovenskej republiky a verejnosť všeobecne zdieľajú prístupy Ruskej federácie k boju proti prejavom nacizmu, neonacizmu a ďalších moderných foriem rasizmu. Oficiálna Bratislava kategoricky odmieta pozíciu mnohých radikálnych radikálnych organizácií, ktoré sa snažia obmýšľať aktivity lídrov profašistického slovenského štátu počas druhej svetovej vojny. Pravidelne sa v krajine konajú masové pamätné podujatia zamerané na oslobodenie krajiny od nacistických okupantov. Zástupcovia úradov a verejných organizácií sa zúčastňujú na obradoch vencov na pamiatkach a hroboch sovietskych vojakov, ktorí sú udržiavaní v slušnom stave. V tejto súvislosti odborníci upozorňujú na tendenciu viacerých úradníkov „rozpútať“ vo svojich vystúpeniach zmienku o kľúčovej úlohe Červenej armády pri oslobodení krajiny od nacistických okupantov.

Existujú hotelové prípady vandalizmu vo vzťahu k sovietskym pamätným objektom. V roku 2017 sa tak miestni útočníci dopustili vandalizmu na pamätníku sovietskej armády v Košiciach, ktorý sa časovo zhodoval s výročím zavedenia vojsk Varšavskej zmluvy v Československu v roku 1968: symbolické basreliéfy s Kosákom a kladivom boli demonštratívne strhnté z pamätníka..

Právnym rámcom v boji proti neonacizmu, rasizmu a rasovej diskriminácii je Trestný zákon Slovenskej republiky. Najmä čl. 140 a stanovuje zodpovednosť za činy súvisiace s tvorbou, podporou a propagandou hnutí, ktorých konanie je v rozpore so základnými právami a slobodami; Článok 422 – na výrobu materiálov s extrémistickým obsahom; článok 422 a – na distribúciu materiálov extrémistickej povahy; Článok 422v – skladovanie materiálov extrémistickej povahy; Článok 422c – za odmietnutie holokaustu, trestno-politických režimov a zločinov proti osobe; Článok 422     c – na útlak určitých národností a rás; Čl.423 – za podnecovanie národnej a rasovej nenávisti; Článok 424 – pre apartheid a diskrimináciu určitých skupín občanov.

Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR sa však počet trestných činov spáchaných v krajine podľa článku „rasovo motivovaný extrémizmus“ každoročne zvyšuje. V roku 2015 to bolo 30 z nich, v rokoch 2016 – 58, v rokoch 2017 – 145 a v rokoch 2018 – 159. Priemerné percento zistenia takýchto trestných prípadov je približne 40%.

Podľa odhadov Ministerstva vnútra SR je počet členov extrémistických organizácií pravicového a ľavicového zmyslu okolo 2 tisíc ľudí a približne sto z nich je mimoriadne radikálnych. Odborníci konštatujú kvalitatívne zvýšenie úrovne organizácie týchto skupín, ktoré efektívne využívajú právne formy práce, vytváranie verejných združení (medzi nimi také štruktúry ako Slovenská komunita, Nové slobodné Slovensko, Slovenská spoločnosť pre zachovanie tradícií a Slovenská únia). a aktívne využívali sociálne siete na šírenie extrémistickej ideológie a získavanie nových priaznivcov.

Register politických strán a hnutí Ministerstva vnútra SR (www.ives.minv.sk) však oficiálne zaregistroval iba jednu stranu, naše Slovensko (ĽSNS), otvorene vyznávajúc extremistické myšlienky s prvkami rasovej nenávisti a najmä aktívne využívaním protirómskej rétoriky , Medzi základné princípy strany je orientácia na vytvorenie národne a sociálne orientovaného štátu (národný socializmus), ktorého vzorka preberá pro-fašistická Slovenská republika počas druhej svetovej vojny. Jej lídri vrátane tých, ktorých súd odsúdil na trest smrti za zločiny spáchané prezidentom I.Tiso, sú v NPT poctení ako poprední politickí predstavitelia, ktorí „neoceniteľným spôsobom“ prispeli k vytvoreniu národnej štátnosti. Strana udržiava kontakty s krajne pravicovými združeniami Českej republiky, Nemecka, Poľska, Španielska, Talianska, Srbska a Chorvátska.

Líder ĽSNS M. Kotleb bol opakovane zadržiavaný políciou za spevy nacionalistických sloganov počas masových udalostí, ale žiaden z prípadov neskončil prezentáciou obvinení. V roku 2014 bol zvolený za predsedu Banskej oblasti. V roku 2016 strana prešla na národný parlament a získala približne 9% hlasov. V súčasnosti sa hodnotenie NPNS mierne zvýšilo, o čom svedčí 10,39% hlasov a 4. miesto M. Kotlebu v prvom kole prezidentských volieb na Slovensku 16. marca 2019

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.