MF: verejný rozpočet má 350 strán

BRATISLAVA – Verejný rozpočet je podrobný plán príjmov a výdavkov štátu ako takého, teda celej verejnej správy vrátane priorít vlády.

Rozpísaný je na takmer 350 stranách, čím je značne limitovaný počet jeho čitateľov.

V záujme maximálnej zrozumiteľnosti, ktorú Ministerstvo financií SR presadzuje pri spravovaní verejných financií, sme pre širokú verejnosť pripravili základné fakty o rozpočte na rok 2022.

Dokument Rozpočet pre ľudí 2022 si môžete pozrieť tu.