KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti finančného sprostredkovania a poisťovníctva

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva vo vstupe podnikateľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group (Bratislava) do spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s. (Bratislava).

Cieľová spoločnosť bude predstavovať plnofunkčný spoločný podnik spolukontrolovaný tiež podnikateľmi UMD Group B. V. (Hoofddorp, Holandsko), Ing. Pavol Krajč, Martin Lancz a Ing. Marcel Zeleňák.

Sektor: K.64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Vienna Insurance Group je koncernová poisťovacia skupina pôsobiaca v Rakúsku, strednej a východnej Európe. Tvorí ju približne 50 spoločností v 25 krajinách, má 25 000 zamestnancov a pôsobí v regióne 180 miliónmi obyvateľov. Je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze. Korene VIG v Rakúsku siahajú do roku 1824, kedy bola založená k.u.k. priv. wechselseitige Brandschaden Versicherung. Vienna Insurance Group.

Trh Spoločnosť Vstup na trh
Rakúsko Wiener Städtische; Donau Versicherung; Sparkassen Versicherung 1824
Nemecko InterRisk Versicherungs-AG; InterRisk Lebensversicherungs-AG 1990
Lichtenštajnsko Vienna-Life 1999
Taliansko Wiener Städtische (branch), Donau Versicherung (branch) 1999
Slovinsko Wiener Städtische Zavarovalnica (branch) 2004
Poľsko Compensa; InterRisk; Polisa; Skandia 1998
Česko Kooperativa; ČPP; PČS; VIG Re 1990
Slovensko Kooperativa; Komunálna; PSLSP 1990
Chorvátsko Wiener osiguranje; Erste osiguranje 1999
Srbsko Wiener Städtische Osiguranje 2002
Čierna Hora Wiener Städtische Osiguranje 2010
Macedónsko Winner; Winner Life; Makedonija Osiguruvanje 2007
Albánsko Sigma Interalbanian; Intersig 2007
Kosovo Sigma Interalbanian Kosovo (branch) 2007
Maďarsko Union Biztosító; Erste Biztosító; Vienna Life Biztosító 1996
Bulharsko Bulstrad; Bulstrad Life 2002
Rumunsko Omniasig; Asirom; BCR Life 2001
Ukrajina Jupiter; Kniazha; Globus; UIG 2004
Bielorusko Kupala 2002
Turecko Ray Sigorta 2007
Gruzínsko IRAO; GPIH 2006
Estónsko, Litva, Lotyšsko Compensa; Compensa Life; Baltikums AAS 2008
Bosna a Hercegovina Wiener Osiguranje 2011
Moldavsko Donaris 2014