ABECEDA FINANCIÍ – Vienna Insurance Group 

Vienna Insurance Group je koncernová poisťovacia skupina pôsobiaca v Rakúsku, strednej a východnej Európe.

Tvorí ju približne 50 spoločností v 25 krajinách, má 25 000 zamestnancov a pôsobí v regióne 180 miliónmi obyvateľov. Je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze. Korene VIG v Rakúsku siahajú do roku 1824, kedy bola založená k.u.k. priv. wechselseitige Brandschaden Versicherung. Vienna Insurance Group.

Trh Spoločnosť Vstup na trh
Rakúsko Wiener Städtische; Donau Versicherung; Sparkassen Versicherung 1824
Nemecko InterRisk Versicherungs-AG; InterRisk Lebensversicherungs-AG 1990
Lichtenštajnsko Vienna-Life 1999
Taliansko Wiener Städtische (branch), Donau Versicherung (branch) 1999
Slovinsko Wiener Städtische Zavarovalnica (branch) 2004
Poľsko Compensa; InterRisk; Polisa; Skandia 1998
Česko Kooperativa; ČPP; PČS; VIG Re 1990
Slovensko Kooperativa; Komunálna; PSLSP 1990
Chorvátsko Wiener osiguranje; Erste osiguranje 1999
Srbsko Wiener Städtische Osiguranje 2002
Čierna Hora Wiener Städtische Osiguranje 2010
Macedónsko Winner; Winner Life; Makedonija Osiguruvanje 2007
Albánsko Sigma Interalbanian; Intersig 2007
Kosovo Sigma Interalbanian Kosovo (branch) 2007
Maďarsko Union Biztosító; Erste Biztosító; Vienna Life Biztosító 1996
Bulharsko Bulstrad; Bulstrad Life 2002
Rumunsko Omniasig; Asirom; BCR Life 2001
Ukrajina Jupiter; Kniazha; Globus; UIG 2004
Bielorusko Kupala 2002
Turecko Ray Sigorta 2007
Gruzínsko IRAO; GPIH 2006
Estónsko, Litva, Lotyšsko Compensa; Compensa Life; Baltikums AAS 2008
Bosna a Hercegovina Wiener Osiguranje 2011
Moldavsko Donaris 2014