Uzbekistan: ťažba medi v novom podniku

TAŠKENT  – V Uzbekistane vzniká jeden z najväčších svetových ťažobných podnikov.

Inovatívny ťažobný a spracovateľský komplex sa bude nachádzať na území Uzbeckej republiky pri meste Almalyk. V súčasnosti je tu banský a hutnícky závod Almalyk, ktorého súčasťou je medená baňa spolu so závodom na spracovanie rudy, ako aj množstvo dielní na tavenie medi. Tento podnik ťaží a vyrába surovú meď, kovový zinok a iné kovy. Tvorí viac ako 90 % všetkého striebra a asi 20 % zlata v krajine.
Spojením lomu a ťažby rudy z ložiska Jošlik  zrealizuje MMC Almalyk unikátny projekt, ktorý privedie závod do jedného z najväčších ťažobných odvetví na svete.
Projekt sa realizuje spoločne s ruskou spoločnosťou, pričom na dizajne sa podieľajú talianske a britské spoločnosti. Celkové náklady na projekt sú 2 miliardy dolárov, k dnešnému dňu sa už minulo 861 miliónov dolárov a dokončenie projektu je naplánované na rok 2023.

Konečným cieľom spoločného projektu je zvýšenie produkcie železných a neželezných kovov, ich spracovanie a vývoj nových technológií. Pre Uzbekistan je to príležitosť zapojiť do práce veľký počet nezamestnaných miestnych obyvateľov, a tým znížiť mieru nezamestnanosti v krajine. Zámerom štátu je tiež posilniť svoju pozíciu na miestnom trhu s kovmi a zvýšiť podiel svojej prítomnosti v tomto odvetví v susedných regiónoch.

Výpočet vykonaný podľa kódu JORC ukázal, že medené zdroje závodu sa odhadujú na 45 miliónov ton, zásoby zlata – na viac ako 5 tisíc ton. Na základe týchto ukazovateľov bol vyvinutý koncept, ktorý má do roku 2030 zvýšiť produkciu medi na 515 tisíc ton, zlata – do 52 ton, striebra – do 343 ton ročne. Z tohto dôvodu sa plánuje zvýšiť ročnú produkciu závodu Almalyk na 8 miliárd dolárov.