Kto je kto: ruská fyzička Anastassia Makarieva

Anastassia Makarieva vyštudovala Leningradský polytechnický inštitút, Fakultu fyziky a mechaniky, v roku 1996 a získala doktorát z fyziky atmosféry na St. Petersburg State University v roku 2000.

Od roku 1996 pracuje v oddelení teoretickej fyziky Ústavu jadrovej fyziky v Petrohrade, kde skúma interakcie medzi životom a prostredím v rámci koncepcie biologickej regulácie založenej prof. Viktor Gorškov. V spoluautorstve s V.G. Gorshkov, Anastassia sformulovali koncept biotického čerpadla atmosférickej vlhkosti, pričom zdôraznili kľúčové ekologické spätné väzby na transport atmosférickej vlhkosti (2007) a v spolupráci s medzinárodným tímom kolegov preukázali existenciu životného metabolického optima (všeobecne univerzálna miera spotreby energie v kráľovstve života) (2008).

Spojením teoretickej práce s terénnymi pozorovaniami strávila Anastassia vyše šesťdesiat mesiacov výskumom lesa v ruskej divočine. Jej súčasné výskumné záujmy sa zameriavajú na prehĺbenie fyzického chápania spätných väzieb ekosystémov na kolobeh vody a transport vlhkosti.