ABECEDA FINANCIÍ – východiská modernej menovej teórie v monopole štátu na peniaze

Modernú menovú teóriu (MMT) nezávisle od seba iniciovali americký finančník Warren Mosler a austrálsky ekonóm William Mitchell.

Teória bola pôvodne považovaná za presný opis peňažných transakcií s aktívami a pasívami centrálnych a súkromných bánk, podnikov a obyvateľstva. Napriek tomu, že teória bola prvýkrát popísaná v roku 1992, SDT čerpá svoju analýzu z úspechov takých vedcov, akými sú Abba Lerner, Georg Knapp, Alfred Mitchell-Innes a bývalý riaditeľ newyorského Fedu Beardsley Ruml.

Základným princípom, ktorý ju odlišuje od ostatných makroekonomických teórií, je, že štát je uznávaný ako jediný zdroj toho, čo od obyvateľstva a firiem požaduje ako daň – peniaze. Inými slovami, peniaze sú sociálnym monopolom. Ruský štát napríklad požaduje platenie daní v rubľoch. Všetky ruble, ktoré je možné použiť na zaplatenie týchto daní, vydal ruský štát a jeho zástupcovia (Ruská banka). Rovnako všetky peniaze použité na nákup štátneho dlhu vydala vláda. Aby súkromný sektor získal ruble potrebné na zaplatenie daní, musí predať štátu tovary a služby, inak agregovaný súkromný sektor nebude schopný platiť svoje záväzky voči štátu. Nezaplatenie daní je spojené s trestnou zodpovednosťou.