Kto je londýnsky záchranca Arca Capitalu

BRATISLAVA –  Arca Capital zverejnila minulý týždeň dobrú správu. Dohodli sa s Blantyre Capital
na podmienkach dlhodobého financovania. No hneď po zverejnení, sa objavili pochybnosti o tom, kto je neznáma firma z Londýna a či má dostatočný kapitál na zahojenie stámiliónovej diery v Arca Capital. 

Pochybnosti bokom, pozrime sa na fakty

Blantyre Capital Limited je spoločnosť so sídlom v Londýne, regulovaná Britskou Financial Conduct Authority (FCA). Pochybnosť žurnalistu asi vychádza z relatívne “malých” čísel uvedených v súvahe Blantyre Capital.
Otázka: “ako firma s aktívami vo výške jednotiek miliónov zachráni Arcu so zadĺžením v stovkách miliónov?”, však nie je na mieste. Nemá totiž zmysel hľadať v súvahe vlastné zdroje, ktoré by Blantyre Capital použil na “záchranu” Arca Capital. Blantyre Capital Limited je “Investment Advisor”, neinvestuje vlastné peniaze. Pomáhajú investovať tretím stranám, plus majú založených niekoľko vlastných fondov.

Fondy v správe Blantyre Capital

Najväčší fond v správe je Blantyre Special Situations Fund I, L.P. Ide o uzavretý fond s domicilom na Kajmanských ostrovoch. Za Karibskou adresou však netreba hľadať nič podozrivé. Fond je registrovaný v Komisii pre cenné papiere a trhy Spojených Štátov (U.S. Securities and Exchange Commission). Je to bežná štruktúra, ktorú Americký profesionálny investory akceptujú. Vo fonde Blantyre Special Situations Fund I, L.P. j bolo ku koncu roka vyše
500 miliónov USD.

Ďalšie fondy v správe Blantyre Capital sú Blantyre Funds I Carry LP, Madison Square Fund LP a Blantyre Mulanje LP. V týchto troch fondoch bolo ku koncu roka menej ako 100 miliónov USD.

Osoby a obsadenie

V Blantyre nájdete vcelku profesionálny tím. Spoločnosť založil istý Mubashir Mukadam. Pred založením Blantyre, Mubashir pôsobil ako vedúci oddelenia “Special Situations” pre Európu v investičnej spoločnosti KKR. KKR – Kohlberg Kravis Roberts, je jedna z najväčších investičných spoločností, spravujúca okolo 180 miliárd USD.
Pracoval tiež v York Capital a Deutsche Bank. Ďalší partner vo firme, Fernando de Santiago, je tiež odídenec z KKR.

Investori

Jedným z investorov v Blantyre Special Situations Fund I je aj New York State Common Retirement Fund, teda penzijný fond štátu New York. V októbri 2019 investovali 150 miliónov USD do Blantyre Special Situations Fund I a ďalších
75 miliónov USD do Madison Square Fund LP.

Štandardná transakcia alebo “no-name” firma?

Vzhľadom na uvedené fakty:

  1. Regulácia vo Veľkej Británii a USA
  2. Silné personálne obsadenie
  3. Prestížnych sofistikovaných investorov

vnímam Blantyre Capital Limited ako štandardnú spoločnosť zameranú na “distressed” investície, teda na pôžičky
a investície do firiem v hlbokých problémoch. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že tým klientom, ktorého peniaze
tu Blantyre Capital použije, je niekto z okolia samotnej Arky alebo iného Slovenského dravca. No dávam 80%-nú pravdepodobnosť tomu, že je to štandardná tranzakcia a iba 20% že ide o niečo špecifickejšie.

Financovanie od Blantyre je to dobrá správa pre Arca Capital.

Otázne je aká správa je to pre veriteľov.
Pozitívna strana mince je, že Blantyre Arke dôveruje. Ak vďaka financovaniu Arca prežije a vyhne sa konkurzu, možno o rok-dva sa s veriteľmi vysporiada s diskontom menším ako keby dnes šli do konkurzu. No financovanie od Blantyre nie je charita, to bude stáť 12-15 % p.a. 🙂 možno viac. Buďme realisti. Veriteľom Arca Capital sa 100 % investície nevráti.

Tri zásadné otázky pri investovaní do korporátnych dlhopisov

Ak sa nechcete popáliť pri najbližšej investícii do korporátnych dlhopisov, prečítajte si môj článok Korporátne dlhopisy
na Slovensku. Život po defaulte Arca Capital.”
Nájdete tam tri zásadné otázky, kroré by ste mali klásť pred investíciou do korporátneho dlhopisu a aj tri rady ako sa vyhnúť zlému investičnému rozhodnutiu.

Roland Vízner

https://www.pepp.sk

PEPP.SK je nezávislý, neziskový internetový portál zameraný na finančnú gramotnosť v oblasti investovania
a dôchodkov. PEPP.SK píše podrobné ľudskou rečou články na odborné témy. Zakladateľom portálu je Roland Vízner, Slovák s 25 ročnými skúsenosťami z finančných trhov, získaných pôsobením doma aj v zahraničí. Použité zdroje informácií: New York State Common Retirement Fund, Monthly Transaction Report, October 2019, U.S. Securities and Exchange Commission https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/