U. S. Steel Košice sa teraz sústreďuje na opravy

KOŠICE –  Jeden z najväčších slovenských exportérov, podnik U. S. Steel Košice, koncom tohto týždňa dokončil opravu teplej širokopásovej trate. Od začiatku budúceho týždňa začnú surovú oceľ produkovať dve oceliarske pece. Finančné noviny o tom informoval hovorca podniku Ján Bača.

Na súčasnej situácii podniku sa podľa Jána Baču podpísal pokles dopytu po oceli, ktorý je v celej Európe. „Podľa našich informácií dopyt v EU klesol na polovicu a preto všetky európske oceliarne  obmedzujú produkciu. Najefektívnejší spôsob je sústrediť na toto obdobie všetky plánované opravy. My sme preto presunuli na máj opravu teplej valcovne a malo preto zmysel prispôsobiť výrobu na vysokých peciach,“ hovorí Ján Bača.

Dopyt podľa informaćií podniku nám klesol o 40 % pri cenách, ktoré sú dramaticky nízke. Jeho zákazníci vyčkávajú, ako si Európska únia poradí s dovozmi. Za hranicami únie sú plné sklady ocele pripravené zaplaviť trh, pokiaľ sa nezmenia pravidlá ochranných opatrní európskeho trhu.

O pravidlách ochrany európskeho trhu povedal, že „zatiaľ sú nastavené tak, že napriek korona kríze Európska komisia otvára naďalej svoj trh importérom.   Situácia v hutníctve je pritom veľmi vážna už od polovice minulého roka. V marci prišla korona a ďalšie krátenie výroby. Naši kolegovia nie sú na pracoviskách pretože nevyrábajú ani naši odberatelia. Celú situáciu pozorujú exportéri z tretích krajín a tešia sa na prípadné oživenie trhu.“

A práve teraz, v júni, má podľa neho „Európska komisia rozhodnúť ako bude ďalej postupovať v prípade ochrany európskeho trhu pred neférovými dovozmi. Očakávame sprísnenie opatrení na dovoz ocele z tretích krajín, pretože to je základný predpoklad na to aby sa zlepšil dopyt a ceny na zdevastovanom trhu s oceliarenským výrobkami.“

Vv súvislosti s ochrannými opatreniami voči neférovým dovozom v situácii, keď trh zažíva obrovskú  globálnu nadvýrobu ocele majú v U. S. Steel Košice značné obavy. Na základe neoficiálnych informácií Európska komisia sa vôbec nechystá obmedziť dovozy, čo by bolo ignorovanie stavu, ktorý korona kríza dramaticky prehĺbila. Podľa našich informácií Európskej komisie chce len kvóty rovnomernejšie rozdeliť v priebehu roka. Ak sa tak stane, bude to veľká rana pre oceliarstvo v celej Európe.