Indian Oil zvýši nákup ropy od firmy RosNefť

MOSKVA / DILÍ – Rosnefť a Indian Oil Company uzavreli dohodu o výraznom zvýšení dodávok ropy do Indie a diverzifikácii jej  druhov.

Dohodu podpísali generálny riaditeľ Rosneftu Igor Sechin a predseda predstavenstva Indian Oil Corporation Ltd. Shrikantom Madhav Vaidya počas pracovnej cesty zástupcu ruskej spoločnosti v Indii.

„V rámci stretnutí strany diskutovali aj o otázkach rozšírenia komplexnej spolupráce v energetickom priemysle medzi Rosnefťou a indickými spoločnosťami v rámci celého technologického reťazca, ako aj o možnosti vzájomného vyrovnania v národných menách,“ uvádza sa v správe.

Zdôrazňuje sa tiež, že osobitná pozornosť sa venovala realizácii spoločných projektov Rosnefti a indických partnerov, vrátane Sachalin-1, Taas-Yuryakh a Vankorneft.

*Správa má informatívny charakter a nie je individuálnym investičným odporúčaním ani ponukou na kúpu uvedených cenných papierov. S nadobúdaním zahraničných cenných papierov sú spojené ďalšie riziká.